Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2016

A Unión Europea publicou a convocatoria de solicitude de Carta Erasmus ECHE 2016. O prazo de solicitude remata o 30 de abril de 2015.

Este documento é de gran interese para os centros que imparten ciclos formativos de grao superior que aínda non dispoñan del.

A Carta Erasmus ECHE é un documento previo á solicitude de proxectos, obrigatorio para as institucións que participen en calquera programa europeo de educación superior. Unha vez obtida, esta certificación ten validez para todo o período do programa Erasmus + (2014-2020).

Para obter máis información sobre a convocatoria acceder a: