Reunión Informativa de Programas Europeos

Con motivo da convocatoria Erasmus + de programas educativos europeos celebrarase unha reunión informativa dirixida aos interesados en solicitar novos proxectos educativos de KA1 e KA2.

Data

12 de febreiro de 2015

Lugar

Escola Galega da Administración Pública, EGAP
Polígono de Fontiñas, Rúa Madrid, 2-4
Santiago de Compostela

Hora

10.00 a 14.00

Inscrición

Remítase a ficha a estes dous enderezos electrónicos antes do día 10 de febreiro (Incluído): programas.europeos@edu.xunta.eseduemprende@edu.xunta.es

Ficha: inscrición