Erasmus +. Mobilidade ka1. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes. Aviso

En relación á ampliación do prazo de solicitude para os proxectos da ka1.

Infórmase: Aínda que o estado de envío do formulario de solicitude figure como "tarde" para os proxectos de mobilidade KA1, todas as solicitudes remitidas en liña ata a data do 24 de marzo de 2014 ás 12:00 horas do mediodía (hora peninsular española) serán consideradas elixibles.

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente

- Máis información