Erasmus +. Mobilidade ka1. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Ampliación dos prazos de presentación de proxectos de movilidade da KA1 ata o día 24 de marzo ás 12:00 horas de mediodía.

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente

- Máis información