15199

 

Sinatura electrónica: facturas, contratos, emisión, recepción e verificación electrónica. Dixitalización con validez xurídica de documentos

Centro educativo coordinador: IES Chan do Monte
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Enxenda Technologies SL
Descrición:

Realización de actividades consistentes na emisión, recepción e conservación de documentos e calquera outro tipo de información con seguridade xurídica e técnica. Instalación, configuración, uso e adaptación a un contexto educativo de FP das ferramentas utilizadas con esta finalidade na empresa.

Materiais: