15184

 

Creación dun robot educativo. Hospital de robots

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Centro de Formación e Recursos de Ferrol
Escola de Especialidades Antonio de Escaño
Universitat Politècnica de Valencia
Robótica Fácil
Disomain SLL
Descrición:

Este proxecto é dobre, por unha banda creouse robot para que un profesor de calquera nivel educativo póidao montar, programar e manexar cos seus alumnos e por outro dispoñer dun lugar onde os profesores poidan levar os seus robots estragados, para ser reparados polos alumnos do CIFP Ferrolterra de Ferrol.

Materiais: