15183

 

Deseño e montaxe de prototipo de frigorífico domótico mediante software e hardware libre

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

Construción e programación dun prototipo de neveira domótica que permite o control dos parámetros básicos da neveira mediante un microcontrolador arduino programado con software e hardware libre, ademais da xestión administrativa, laboral e comercial mediante a simulación empresarial.

Materiais: