15171

 

Cámara frigorífica de conxelación ecolóxica baseada en hidrocarburos

Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Fergo S.L.
Máis Frío S.L.
Descrición:

Desenvolvemento de dous prototipos, equipos de refrixeración, para unha cámara frigorífica comercial de conxelación (-18ºC) con propano (R-290): sistema directo e sistema indirecto. Montaxe dun equipo con refrixerante tradicional nesta aplicación (R-507A). Comparativas, grazas a un sistema de adquisición de datos, con captura de valores para chegar ás conclusións finais.

Materiais: