Europa. Next Station: Vocational Training Network 2014-2016

O novo programa Erasmus + 2014 - 2020 comprende os proxectos de mobilidade KA102 de formación profesional. A Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa presentou o proxecto Europa. Next Station: Vocational Training Network 2014-1-ES01-KA102-002180 que foi aprobado polo Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) na convocatoria de 2014. O proxecto ten un presuposto de 2.004.905 € que é o de maior volume e importe de todos os concedidos a nivel nacional.

Suporá a posibilidade de que 344 alumnos e 44 profesores podan facer prácticas en diferentes países da Unión Europea desde setembro de 2014 ata xuño de 2016.Este proxecto supón unha continuidade na participación da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado de ciclos de formación profesional de grao medio, cun incremento importante do número de alumnos desde a convocatoria de 2012.

Proxectos Mobilidades Participantes

Convocatoria 2012
Europa. Next Station
Leonardo da Vinci IVT 2012-1-ES1-LEO01-48659

51 mobilidades de alumnado 17 CIFP

Convocatoria 2013
Europa. Next Station II
Leonardo da Vinci IVT  2013-1-ES1-LEO01-66491

100 mobilidades de alumnado 19 CIFP

Convocatoria 2014
Europa. Next Station: Vocational Training Network
Convenio 2014-1-ES01-KA102-002180

324 mobilidades de alumnado para FCT
20 mobilidades de persoas tituladas
44 mobilidades de profesorado

19 CIFP e
18 IES

 

O proxecto ten como novidades que:

  • Incorpóranse 18 IES aos 19 CIFP de Galicia. O alumnado participante fará as prácticas de FCT en empresas cunha duración de 10 semanas.
  • Participan por primeira vez os titulados de ciclos de formación profesional de grao medio coa posibilidade de prácticas en empresas durante 6 meses.
  • O profesorado poderá facer prácticas ou visitas a centros educativos e empresas durante unha semana.

Os socios de acollida neste proxecto pertencen aos seguintes países: Alemaña, Finlandia, Polonia, Italia, Portugal, Francia, Malta, Países Baixos, Irlanda e Reino Unido.

Centros educativos participantes por provincias

A Coruña
Centro educativo Corrdinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) Pilar Mosquera Ramallo 981 160 196 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es
pmramallo@edu.xunta.es
CIFP Someso (A Coruña) José Luis Souto Otero 981 282 200 cifp.someso@edu.xunta.es
erasmus.someso@gmail.com
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña) Cristina Vázquez Fernández 981 210 112 cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
p.europeos.anxelcasal@gmail.com
CIFP Ferrolterra (Ferrol) Raquel Rodríguez Hernández 981 333 107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
raquelrodriguezhernandez@gmail.com
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) Roberto Romero Restrebada 981 321 565 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
leonardo@cifprodolfoucha.es
CIFP Politécnico de Santiago Pilar Midón Martínez 981 522 062 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
polisanteu@gmail.com
CIFP Compostela (Santiago de Compostela) Manuel García Santiso 981 523 140 cifp.compostela@edu.xunta.es
mgsantiso@edu.xunta.es
CIFP Coroso (Ribeira) María José Olveira Rama 981 870 361 cifp.coroso@edu.xunta.es
mariolveira@edu.xunta.es
IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela) Roberto Rodríguez Carballada 981 584 321 ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.es
robertinho@edu.xunta.es
IES de Sabón (Arteixo) Eladio Suárez Debén 981 601 012 ies.sabon.arteixo@edu.xunta.es
esuarez@edu.xunta.es
IES de Porto do Son (Porto do Son) Gustavo López Fernández 981 767 494 ies.porto.son@edu.xunta.es
gustavo@edu.xunta.es
IES A Sardiñeira (A Coruña) Irene Derungs Ollero 981 247 316 ies.sardineira@edu.xunta.es
iderungs@edu.xunta.es
IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela) María Jesús García López 981 592 461 ies.lamas.abade@edu.xunta.es
ma.jesusgarcia@edu.xunta.es
IES Monte Neme (Carballo) Pablo Lado López 981 701 159 ies.monte.neme@edu.xunta.es
pablo_lado@edu.xunta.es
Lugo
Centro educativo Corrdinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP As Mercedes (Lugo) Mª Camino Mourenza Díaz 982 221 212 cifp.asmercedes@edu.xunta.es
programaseuropeos.asmercedes@gmail.com
CIFP Politécnico de Lugo José Franco Vázquez 982 220 328 cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es
pepefranco@edu.xunta.es
CIFP Porta da Auga (Ribadeo) Jesús Menéndez Menéndez 982 128 894 cifp.portadaauga@edu.xunta.es
jmmenendez@edu.xunta.es
IES Muralla Romana (Lugo) Juan Carlos Salgado Rodríguez 982 212 010 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
jsal@edu.xunta.es
IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos) Ana Naval Anido/ Mario Rodríguez Luaces 982 400 460 ies.francisco.davina@edu.xunta.es
mrluaces@edu.xunta.es
anaval@edu.xunta.es
IES María Sarmiento (Viveiro) Ramón Cajoto Sante 982 560 449 ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
rcajotos@edu.xunta.es
IES Perdouro (Burela) Santiago J. Pérez Docobo 982 575 098 ies.perdouro@edu.xunta.es
Ourense
Centro educativo Corrdinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Portovello (Ourense) Manuel Caride Ogando 988 232 649 cifp.portovello@edu.xunta.es
prog.internacionales@gmail.com
CIFP A Farixa (Ourense) Miguel Aragón Fitera 988 236 552 cifp.farixa@edu.xunta.es
programaseuropeos@farixa.es
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense) Xesús Manuel Suárez García 988 221 312 cifp.carballeira@edu.xunta.es
xmanuelsuarez@gmail.com
IES 12 de Outubro (Ourense) César Silva Feijoo 988 213 722 ies.12.outubro@edu.xunta.es
12octubreeuropa@gmail.com
IES O Ribeiro (Ribadavia) María del Carmen Pinal Veiga 988 470 817 ies.oribeiro@edu.xunta.es
carmen.pinal@edu.xunta.es
Pontevedra
Centro educativo Corrdinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) Francisco A. Orge Lorenzo 986 847 002 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
orgelorenzo@edu.xunta.es
CIFP A Xunqueira (Pontevedra) José Luis González Entenza 986 873 003 cifp.xunqueira@edu.xunta.es
entenza@edu.xunta.es
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) Asunción González Cabaleiro 986 270 904 cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
asgon@edu.xunta.es
CIFP Manuel Antonio (Vigo) Lourdes Chantrero Cornes 986 273 800 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es
luli.chantrero@edu.xunta.es
CIFP A Granxa (Ponteareas) Antía Beiras Cal 986 640 068 cifp.granxa@edu.xunta.es
antiabeiras@gmail.com
IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra) Pilar Pereira Poza 986 852 654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es
pilarpereirapoza@edu.xunta.es
IES de Teis (Vigo) Patricia González Pardo 986 373 811 ies.teis@edu.xunta.es
patricia.gonzalez@edu.xunta.es
IES Ricardo Mella (Vigo) Miguel Anxo Fernández Riveiro 986 253 711 ies.ricardo.mella@edu.xunta.es
riveiromiguel@gmail.com
IES Antón Losada Diéguez (A Estrada) Francisco González López 986 570 336 ies.losada.dieguez@edu.xunta.es
zainqueixa@edu.xunta.es
IES Pedra da Auga (Ponteareas) Braulio Ávila Coya 986 641 017 ies.pedra.auga@edu.xunta.es
bavilacoya@edu.xunta.es
IES Ramón Cabanillas (Cambados) Montserrat García López 986 542 950 ies.ramon.cabanillas@edu.xunta.es

Na xestión do proxecto participan os coordinadores de programas internacionais destes centros.

A finalidade deste proxecto é incrementar o número de mobilidades IVT dos estudantes de ciclos de grao medio de formación profesional nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia para que melloren a súa formación lingüística  e cultural, o coñecemento de diferentes formas de produción, deseño, materiais e formas de traballo noutros países da Unión Europea. Ao mesmo tempo recibimos alumnado deses outros países para que realicen as súas prácticas en Galicia.

Con esta actuación queremos estender a rede de contactos entre centros educativos NETWORKING-GALICIA dos CIFP participantes nos dous proxectos de mobilidade Leonardo da Vinci anteriores, dos anos 2012 e 2013, aos 18 IES que se incorporan como novos socios na rede, para fomentar o intercambio de socios de acollida e de envío en novos proxectos de mobilidade para o alumnado e o profesorado de Galicia e de distintos países comunitarios.

Información e contacto:

Asesoría de emprendemento e programas europeos FP
Correo eléctrónico: eduemprende@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente