Borradores

Currículos de ciclos formativos de grao básico, medio e superior


Obxecto

Na actualidade estanse a tramitar os currículos dos novos títulos de Formación Profesional LOE.

 Fase inicial de tramitación (Lei 16/2010)

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase inicial.

 Fase intermedia de tramitación (Lei 16/2010)

Nas seguintes ligazóns atopará os proxectos de decreto en fase intermedia de tramitación:

 Fase final

Nas seguintes ligazóns atopará os proxectos de decreto en fase final de tramitación.

Tema: