Acreditación de competencias

Oferta e centros
Oferta e centros

A Coruña

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Paseo Marítimo, 47
15002, Coruña, A
881960122
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal

CIFP Compostela

Lamas de Abade s/n
15702, Santiago de Compostela
881866570
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal

CIFP Coroso

Avenida da Coruña, 174C
15960, Ribeira
881866874
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.coroso@edu.xunta.gal
Correo do centro: cifp.coroso@edu.xunta.gal

CIFP Ferrolterra

Avenida Ramón y Cajal s/n
15403, Ferrol
981333107
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal

CIFP Fraga do Eume

Rúa Ricardo Sánchez 3
15600, Pontedeume
881930455

CIFP Imaxe e Son

Rúa Someso 6
15008, Coruña, A
981173181
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal

CIFP Leixa

San Pedro de Leixa s/n
15405, Ferrol
881938125
Correo do centro: cifp.leixa@edu.xunta.gal

CIFP Paseo das Pontes

Rúa San Pedro de Mezonzo, nº4
15004, Coruña, A
881961030
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.paseodaspontes@edu.xunta.gal

CIFP Politécnico de Santiago

Rúa Rosalia de Castro, 133
15706, Santiago de Compostela
881867601

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Avenida Castelao, 64 (Caranza)
15406, Ferrol
881930145
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.gal

CIFP Someso

Rúa Someso, 6
15008, Coruña, A
881880001
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal
Correo do centro: cifp.someso@edu.xunta.gal

CIFP Universidade Laboral

Rúa Salvador Allende, s/n
15670, Culleredo
881960820

IES Monte Neme

Fontecaldeira s/n
15100, Carballo
881960050

IES Ramón Menéndez Pidal

Rúa Instituto Zalaeta
15002, Coruña, A
981203000

Lugo

CIFP As Mercedes

Avenida de Madrid 75
27002, Lugo
982828001
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.asmercedes@edu.xunta.gal

CIFP Politécnico de Lugo

Rúa Armando Durán 3
27002, Lugo
982220328

CIFP Porta da Auga

Avenida Luarca
27700, Ribadeo
982128894
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.portadaauga@edu.xunta.gal

IES A Pinguela

Estrada de Sober
27400, Monforte de Lemos
982828051
Correo do centro: ies.pinguela@edu.xunta.gal

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Rúa A Carballeira s/n
32002, Ourense
988788470
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.carballeira@edu.xunta.gal

CIFP A Farixa

Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa)
32005, Ourense
988783012
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.farixa@edu.xunta.gal
Correo do centro: cifp.farixa@edu.xunta.gal

CIFP de Vilamarín

Borulfe s/n
32140, Vilamarín
988685050

CIFP Portovello

Rúa Luís Trabazos (As Lagoas) 1
32004, Ourense
988788901
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.portovello@edu.xunta.gal

Pontevedra

CIFP A Granxa

Rúa Areas, s/n (Apdo. 7)
36860, Ponteareas
886120880
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal
Correo do centro: cifp.granxa@edu.xunta.gal

CIFP A Xunqueira

Rúa Rafael Areses s/n
36155, Pontevedra
886159860
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.xunqueira@edu.xunta.gal

CIFP Audiovisual de Vigo

Rúa Eduardo Cabel s/n
36208, Vigo
886111152

CIFP Carlos Oroza

Montecelo s/n
36161, Pontevedra
886159545
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal

CIFP Fontecarmoa

Rúa Fontecarmona 92
36600, Vilagarcía de Arousa
886151956

CIFP Manuel Antonio

Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138)
36214, Vigo
886120750
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal

CIFP Montecelo

Avenida Montecelo, 16
36161, Pontevedra
986850261
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.montecelo@edu.xunta.gal

CIFP Valentín Paz Andrade

Estrada vella de Madrid, 160
36214, Vigo
886110857
Departamento de acreditación: acreditacion.cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Rúa da Cultura s/n
36680, Estrada, A
886151924