Bibliotecas escolares

Bibliotecas LIA, ampliando horizontes

A participación no proxecto LIA 2 achegou novos aires á biblioteca do centro. Bibliotecadocole abriu novos camiños para a comunidade educativa, abrindo as portas a unha biblioteca escolar do século XXI.

As bibliotecas escolares: lugares para a exploración e a experimentación

A nova Lei de bibliotecas de Galicia

Retos actuais dun sistema bibliotecario de calidade.

Construbot. Comeza a partida!

Traballo por proxectos desde a biblioteca escolar seguindo a metodoloxía científica

A biblioteca nun centro de Educación Permanente de Adultos (EPA)

Familias e biblioteca escolar: unha alianza necesaria

Sobre como involucrar ás familias en actividades que redunden no desenvolvemento do hábito lector do alumnado

Páxinas