Bibliotecas escolares

Mediación lectora no CIFP Compostela

Exemplos de boas prácticas. Club de lectura Caldo de Gloria. Tres anos de historia

A nosa biblioteca: espazo soñado para todos e todas

Construír e entender a biblioteca como un espazo seguro e inclusivo

Convivindo en comunidade

Biblioteca Escolar Solidaria

Un club de lectura de conto!

Que non é o mesmo ca un conto de club

Construbot. Comeza a partida!

Traballo por proxectos desde a biblioteca escolar seguindo a metodoloxía científica

A biblioteca nun centro de Educación Permanente de Adultos (EPA)

Familias e biblioteca escolar: unha alianza necesaria

Sobre como involucrar ás familias en actividades que redunden no desenvolvemento do hábito lector do alumnado

A biblioteca, o corazón do colexio

Historia da ampliación da nosa biblioteca en función dos proxectos do centro.

Lectura e familias na biblioteca Xoán Farias

A fórmula definitiva para lograr a participación das familias na biblioteca escolar

Páxinas