63 / xaneiro - xuño 2012

A Conferencia Río+20 recoñece a función esencial da educación

Conclusións da conferencia.

O ministro de Educación, Cultura e Deporte preséntalle ao Consello de Ministros un primeiro informe sobre o anteproxecto de Lei orgánica para a mellora da calidade educativa

A nova Lei de bibliotecas de Galicia

Retos actuais dun sistema bibliotecario de calidade.

Procedemento de elaboración de programacións de FP

Procedemento de elaboración de programacións de FP coa aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
As programacións de módulos profesionais e a descrición do proceso de deseño de unidades didácticas mediante a aplicación informática da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O MUPEGA

Unha proposta educativa orixinal
Unha proposta educativa orixinal.

Un museo etnográfico no colexio

Un museo etnográfico no colexio
O museo etnográfico do CPI Monte Caxado das Pontes de García Rodríguez.

A educación en España. Unha mirada retrospectiva

A educación en España. Unha mirada retrospectiva
Percorrido pola historia da educación en España desde finais do Antigo Réxime ata hoxe.

On the road

Seccións bilingües no IES David Buján.
Seccións bilingües no IES David Buján de Cambre (A Coruña).

Xosé Neira Vilas

Xosé Neira Vilas
"Son autenticamente labrego, vivo a 50 metros de onde nacín e ata os 16 anos practiquei todos os labores do campo, o que ocorre é que me gustaba estudar, primeiro naquela escoliña rural, despois Comercio e Contabilidade por correspondencia, á vez que traballaba levando as contas nun serradoiro. Pero a miña teima era estudar."

A compensación educativa en Galicia

A compensación educativa en Galicia
Definición, clasificación e evolución da educación compensatoria no sistema educativo galego.

Páxinas