Skip to Content

Claustro de profesores

Membros do Claustro 

Curso 2020/2021

 

Bioloxía e Xeoloxía

D. Luis Míguez Rodríguez

D. Mª José Suárez Baulde

Economía

D. Héctor Pérez Feijoo

Educación Física

D. Manuel Cruz Montouto

D. Emilio Ferreiro Romar

Dna Susana Penas Martínez

D. José Manuel Rodríguez Moure

Educación Plástica e Visual

Dna. Amparo Arredondo Viqueira

Filosofía

D. Juan Manuel Fernández Torres

Física e Química

D. Pedro Joaquín del Pozo Toscano

Dna. Mª Loreto Legerén Molina

Formación e Orientación Laboral

Dna. Ana María Canosa López

Dna. Maria Luisa Mariño Rodríguez

Francés

Dna. Begoña de Blas Fernández

Dna. Irene García Pérez

Inglés

Dna. Covadonga Varela

D. Jose Manuel Vázquez Vázquez

Dna. Amelia Velasco Pazos

Latín e Grego

Dna. Carmen Rama Faya

Lingua Castelá

Dna. María Bascuas Domínguez

Dna. Rebeca Sánchez Vilar

D. Carlos Fernández Uría

Dna. Stella Beatriz Prada Castro

Lingua Galega

D. Paulo Carballada Rodríguez

D. Alexandre Gaiferos Parrado Freire

D. Iago Santiso Fernñández

Dna. Vanessa Lesta Rodríguez

Matemáticas

Dna. Carmen Fachal Muíño

Dna. Aurora Labora Castro

Dna. Sonia Lamas Mosquera

D. Andrés Paredes Sánchez

Dna. Mª Jesús  Pérez Alvariño

Dna. Rosa Sousa Vieira

Música

Dna. Marta Ramil Ferreiro

Orientación

Dna. Mónica Diz Besada

Dna. Isabel Dorado Rodríguez

Química Ciclos

Dna. Ana Belén Álvarez López

Dna. Mª Isabel Bares López

Dna. Ana Mª Blanco-Rajoy Sánchez

Dna. Aurora Criado Montero

D. Carlos De Paz Villasenín

Dna. Eva Facal Centeno

D. José Ángel García Caamaño

Dna. Yolanda Lista Periscal

Dna. Ana Mª López Méndez

Dna. Mª Pilar Macía Rodríguez

Dna. Mª Serafina Pailos Montáns

D. Mariano Pazos Afonso

Dna. Lourdes Quintáns Riveiro

Dna. Aurelia Rivero González

D. Victor Luis Rodríguez Esmorís

Dna. Mª José Rodríguez Vázquez

Dna. Rosa Rojo Oróns

Dna. Alba Souto Rodríguez

Dna. Susana Yañez Vilar 

Relixión Católica

D. Miguel Moldes Fernández

Tecnoloxía

D. Carlos Escudero Araújo

Dna. Esther Tarrío Tato

 

Xeografía e Historia

 

Dna. Mª José Blanco de la Fuente

Dna. Adela  Figueroa Paz

Dna.Roberta Souto Lodeiro

 

 

 page | by Dr. Radut