Castelao no arquivo do Instituto de Pontevedra

Consellería de Educación IES Sánchez Cantón - Pontevedra Logo Fondo Social Europeo

Alfonso D. R. Castelao no arquivo do instituto de Pontevedra

1. Expediente de depuración

Castelao

2. Reingreso no servizo en 1936

Castelao

3. Informe de 1939

Castelao

4. Toma de posesión de deputado nas Cortes

Castelao

5. Certificado do Consulado de París

Castelao

6. Certificado do Ministerio de Intrucción Pública

Castelao

7. Título de Profesor

Castelao

8. Toma de posesión

Castelao

9. Toma de posesión

Castelao

10. Folla de servizos 1

Castelao

11. Folla de servizos 2

Castelao

12. Folla de servizos 3

Castelao

Folla de servizos 4

Castelao

Autores do Día das Letras Galegas relacionados co Instituto e dos que temos datos no arquivo do Sánchez Cantón:

Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC Skype

Última modificación: Venres, 12 de Abril do 2019, 18:52