IES Sánchez Cantón de Pontevedra


Debe ter as cookies activadas no seu navegador

Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

.
Na aula virtual do IES Sánchez Cantón non se permite aos usuari@s DARSE DE ALTA por si mesmos.
  • Unha vez obtidos os datos do xade para o rexistro, o nome de usuario estará  formado por 9 letras minúsculas: 3 primeiras letras do nome, as 3 primeiras do 1º apelido e as 3 primeiras do 2º apelido. 
  • Non utilizamos espazos, maiúsculas, nin tildes e cambiamos ñ por n.
  • Desestimamos Mª. Por exemplo: Mª del Carmen López del Riego tería como nome de usuario:  carloprie.
  • O contrasinal inicial para o acceso de todos os usuarios é 1234. O contrasinal cambiase obrigatoriamente no  1º acceso e éste debe ser realizado no mes  de SETEMBRO,  sendo obrigatoriio actualizar o email (editar perfil).
  • Caso de ter algún problema de acceso comunicar a través do formulario de Solicitudes da aula virtual (ver). No seguinte ligazón poderá ver a xestión da súa incidencia ( ver). 
  • No caso de que o problema sexa co contrasinal, e o usuario xa teña actualizado o seu correo na aula virtual, o máis rápido é utilizar o formulario de moddle dispoñible no acceso a esquerda desta informacion, pero so se xa accedeu por primeira vez e ten actualizado o seu correo. O sistema lle envia de xeito inmediato un correo cun ligazón que lle permite cambiar o contrasinal. No resto de casos utilizar o ligazón de solicitudes da aula virtual. 
  • Máis información e titoriais (ligazón) sobre a aula virtual.
  • Moitos dos nosos contidos pódense ver entrando como convidados.
  • Siga as instruccions existentes no espazo aula virtual. Esta aula virtual ten mais de 1000 usuarios rexistrados. Precisamos a colaboración de todos/as. Descarguen tamén a  app abalarmobil. 

Graciñas pola súa colaboración.

A ADMINISTRACIÓN DA A.V