Os listados están aloxados neste espazo, solamente visibles a través de ligazón + contrasinal,  que son remitidos a través do espazo abalar as familias a partires das 13 h.  do mércores 20/5/20 .

Se ten algún problema de accesibilidade coa aplicación abalarmobil ou ten o problema por un cambio de terminal ou cambiou o nº de tlf consignado na matrícula, terá que acceder ao ligazón adxunto .

Importante. Remítese un ligazón para cada nivel educativo, Os datos non deben ser compartidos con terceiros. Se o alumno/a non sae no listado deberá poñerse en contacto coa secretaría do IES Sánchez Cantón. Se ten varios fillos matriculados recibirá varias mensaxes. 

Durante o prazo disposto para cubrir os formularios atendense as incidencias dende o tlf 629843143. Enviar wasap cos seguintes datos: nome e apelidos do alumno, curso e grupo 19/20 e indicar cal é o problema. 


Curso para xestión de entrega de información sobre actividades para os xefes de departamento e profesorado

Curso para copiar

Modelo de espazo de departamento deseñado para os departamentos do IES Sánchez Cantón de Pontevedra

Información xeral sobre o IES Sánchez Cantón

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Xestión da Conserxeria do IES Sánchez Cantón de Pontevedra

Curso para informar de diversas convocatorias, prazos, inscripcións