Curso para o alumnado coa materia pendente de outros cursos. Propostas de traballo, modelos de exame, etc. 

Curso do Departamento de Francés do IES Sánchez Cantón e da Extensión no CGTD