ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2022-2023

Está aberto o prazo de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023. O procedemento é o seguinte:

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 21 de marzo.

 • Solicitudes:
  • A través da aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado. A solicitude debe ser impresa e unha vez asinada presentala no centro xunto  coa documentación que se indica máis abaixo.

  • En Sede electrónica, mediante Chave365 ou Certificado Dixital. A solicitude faise na sede, onde se sobe a documentación escaneada, e neste caso non é necesario entregar nin a solicitude nin a documentación no centro.

  • No centro. Hai que recoller o impreso ED550B, cumprimentalo, asinalo e presentalo no instituto xunto coa documentación que se indica a seguir.

 • Documentación que se debe achegar:
  • Fotocopia do DNI ou do libro de familia (páxina na que figure o alumno que solicita praza).

  • Certificado do expediente académico, expedido polo centro no que está actualmente matriculado/a o alumno/a que solicita praza.

  • De se dar o caso, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

 


 

AdxuntoTamaño
ED550B-G-20222023.pdf1.31 MB