Entrar

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Bacharelato

Bacharelato

O bacharelato comprende dous cursos académicos e ten como finalidade a formación xeral dos alumnos, así como a súa orientación e preparación tanto para estudios universitarios como de formación profesional específica, de cara á súa incorporación á vida activa.
Con carácter xeral, o alumnado poderá permanecer escolarizado no bacharelato durante catro cursos académicos. Ó esgotarse este prazo poderanse rematar estas no réxime para persoas adultas.

Exames 2º Bacharelato extraordinaria

Achégase o calendario das probas extraordinarias de 2º Bacharelato e pendentes de 1º Bacharelato para o 2023-2024. A inasistencia aos mesmos pode ser considerada como abandono da materia a efectos de titulación.

 

2º Bacharelato: notas e ABAU

O alumnado de 2º Bacharelato deberá acudir á entrega de notas o xoves 16 ás 9h e, a continuación, pasar pola secretaría para:

Resultado do sorteo da saída "Camiño de Santiago"

Celebrouse a día de hoxe, 24 de abril de 2024, o sorteo para outorgar o premio entre o alumnado participante na saída do "Camiño de Santiago", resultando o boleto número 0414.

Parabéns á persoa agraciada! Xa pode pasar por dirección para recoller o premio.

Reclamación ás cualificacións finais Bacharelato

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de bacharelato vén establecido pola  

Distribuir contido