Información e Novidades

2º Bacharelato. Matrícula en materias condicionadas á superación das de 1º

O alumnado que se matricula en materias de 2º de Bacharelato condicionadas á superación dunha materia de 1º, poderá realizar unha acreditación para a súa superación, antes do inicio das clases lectivas.

1. Materias de continuidade

Son materias de continuidade no 2º de bacharelato e que exixen cursar e aprobar a de 1º correspondente as seguintes:

Materias continuidade

2. Datas e lugar para a realización das probas

Datas exame

3. Contido das probas

Cada departamento estableceu os criterios obxectivos e avaliábeis para a proba. Véxase a documentación anexa

Aberto o prazo de matrícula para a ESO de Adultos (ESA) e nas Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI)

Actualmente encóntrase aberto o prazo de matrícula para a ESO de Adultos (ESA) e tamén para as Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI).

As persoas interesadas poden pasar pola Secretaría do centro para solicitar máis información.

Listaxe de libros da ESO e Bacharelato para o curso 2022-23

Na seguinte ligazón pódese descargar a listaxe de libros da ESO e Bacharelato para o curso 2022-23.

Listaxe de libros

Fondo de libros para alumnado da ESO

Todas as solicitudes do fondo de libros para ESO foron admitidas e no mes de setembro farase o reparto entre o alumnado.

Probas de nivel lingüístico alumnado de 4º ESO, Bacharelato e FP

Publicada a Resolución do 10 de xuño de 2022 de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O obxectivo principal destas probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL), segundo corresponda.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer