Skip to Content

Avisos

Convocatoria de setembro do curso 2016-17

CAMBIO DO DÍA NON LECTIVO

O VENRES 18 DE MAIO DE 2012 NON HABERÁ CLASE

POLA CONTRA, O 15 DE XUÑO, FESTA DO VIÑO, SI SERÁ LECTIVO.

Convocatoria 1º Exame Parcial Pendentes Área de Matemáticas

26/01/2012 11:00
26/01/2012 11:50
Etc/GMT+2

Infórmase a todo o alumnado coa área de Matemáticas Pendente de cursos anteriores da convocatoria do 1º Exame Parcial, nos termos que a continuación se indican:

Data do Exame:   Xoves, 26 de Xaneiro de 2012

Hora:    de 11:00 a 11:50 horas (4ª hora lectiva)

Lugar:   Aula de 2º B

 

A materia sobre a que versará esta proba escrita soamente fará referencia aos contidos mínimos esixibles presentes na Programación do Departamento de Matemáticas (ver aquí) correspondentes aos temas agora enumerados para cada curso:

Pendentes Matemáticas 1º ESO

 • Números Naturais
 • Divisibilidade
 • Números Enteiros
 • Fraccións
 • Números Decimais
 • Proporcionalidade Numérica

Pendentes Matemáticas 2º ESO

 • Divisibilidade
 • Números Enteiros
 • Potencias e Raíces
 • Fraccións
 • Números Decimais
 • Proporcionalidade Numérica

Pendentes Matemáticas 3º ESO

 • Números Racionais
 • Potencias. Notación Científica
 • Monomios e Polinomios

Se tedes calquera dúbida sobre os contidos anteriormente relacionados, podedes consultala co voso profesor/a da Área de Matemáticas, ou ben, coa Xefa do Departamento.

Distribuir contido


by Dr. Radut