Skip to Content

1º Bacharelato

Oferta Educativa - 1º Bacharelato

Descargar en pdf.  Ver información sobre as materias optativas premendo nelas ou indo ó final da táboa.

 

1º Bacharelato

Científico

Humanidades

CCSS

Troncais

Filosofía (3h)

Filosofía (3h)

Filosofía (3h)

Lingua Castelá e Lit. I (3h)

Lingua Castelá e Lit. I (3h)

Lingua Castelá e Lit. I (3h)

Lingua Galega e Lit. I (3h)

Lingua Galega e Lit. I (3h)

Lingua Galega e Lit. I (3h)

1ª Lingua Estranxeira I (3h)

1ª Lingua Estranxeira I (3h)

1ª Lingua Estranxeira I (3h)

 

Troncais de opción

Matemáticas I (4h)

Latín I (4h)

Mat. Aplic ás CCSS I (4h)

Elixir 2:

Elixir 2:

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

Debuxo Técnico I (4h)

Física e Química (4h)

Economía (4h)

Grego I (4h)

Historia do mundo contemporáneo (4h)

Literatura universal (4h)

 

Específicas

Educación Física (2)

Educación Física (2)

Educación Física (2)

6 horas. Elixir 2 ou 3 entre:

Tecnoloxía Industrial I (3h)

 Materia Troncal non cursada:

Bioloxía e Xeoloxía (4h)

Debuxo Técnico I (4h)

Física e Química (4h)

Materia Troncal non cursada:

Economía (4h)

Grego I (4h)

Historia do mundo contemporáneo (4h)

Literatura universal (4h)

Mat. Aplic ás CCSS I (4h)

Materia Troncal non cursada:

Economía (4h)

Grego I (4h)

Historia do mundo contemporáneo (4h)

Literatura universal (4h)

Latín I (4h)

 Anatomía Aplicada (3h)

Cultura Científica (2h)

Relixión Católica (1h)

Linguaxe e Práctica Musical (3h)

2ª Lingua Estranxeira (2h) (Francés ou Portugués)

Teatro (1h)

Debuxo Artístico I (3h)

TIC I (2h)

Impresión 3D (1h)

Coeducación para o s. XXI (2h)

Reforzo de Matemáticas I (1h)

Reforzo de Fís. e Quím (1h)

Literaturas Hispánicas (2h)

Antropoloxía (2h)

Reforzo 2ª Lingua Estr. (1h)

Robótica (2h)

Reforzo de Mat.Aplic ás CCSS (1h)

 

 

 Información sobre materias optativas:


 

 


 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut