PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2024/2025

 

PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

 do 1 ao 20 de marzo de 2024

 

Solicitude de praza para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez ou para o alumnado que desexe cambiar de centro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ :

Presentar unha única solicitude: Anexo II e Anexo II bis, asinada polos dous proxenitores (formulario ED550B). 

Poden cubrir o impreso facilitado, imprimilo na web ou a través da sede electrónica da xunta:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar  

Copia do DNI do/a neno/a, se o ten e dos proxenitores. 

En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor. 

 

O prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 30 de Xuño de 2024.

 

 

*Queda fixado polo centro como criterio complementario no proceso de admisión cunha puntuación de 1 punto: empadronamento no concello de Dodro. 

THE ARTIST WHO PAINTED A BLUE HORSE

No marco do noso proxecto "Artellando con Lecra", as nenas e nenos do CRA recrearon o conto en ingés "O artista que pintou un cabalo azul" de Eric Carle. Gústavos?

RADIO LECRA

Rematamos febreiro co noso programa de radio favorito: Radio Lecra!!

Distribuir contido

FAMILIAS E ALUMNADO

FOGGA 2023-24

PFPP 2022-23

DIRECCIÓN

Iniciar sesión

PLAMBE 2022-23

 

PROXECTA 2023-24

 

EDLG

CMVMC CRUZ DO AVELÁN

BLOG CRA 2014-21