14-18 DE MARZO: 2ª SEMANA ESCOLAR DA ÁRBORE E DA AUGA

En colaboración coa Diputación de Ourense, nesta semana traballamos co libro "Dona Pinga e Don Carballo fan amizade".