PROXECTO "OS ASTRONAUTAS"

Neste terceiro trimestre imos viaxar ao espazo, xa que en astronautas nos imos converter no CRA AMENCER.

Esta actividade para a pizarra dixital foi elaborada a partir do material Canto sabemos! OS ASTRONAUTAS, do Proxecto Os camiños do saber da Editorial Santillana Obradoiro.