Skip to Content

CLUB DE LECTURA LARPACONTOS

Comezo das clases

 

Queremos dar a benvida a toda a comunidade educativa para o novo curso escolar 2023-2024 que arrinca para todo o alumnado o día 11 de setembro de 2023.

 Imos aló!!

 

Deixámosvos a continuación información importante para o inicio de curso:

 

Reunión informativa coas familias de infantil:terá lugar o xoves 7 de setembro ás 11:30 horas na Aula de Usos Múltiples do edificio de secundaria.

 

Entrega dos libros do fondo solidario: venres 8 de setembro no seguinte horario:

  • 3º e 4º Educación Primaria: 11:30 – 12:00 horas
  • 1º e 2º Educación Secundaria: 12:00 – 12:30 horas
  • 3º e 4º Educación Secundaria: 12:30 – 13:00 horas

 

Inicio das clases: O luns 11 de setembro comezan as clases co horario habitual de setembro (entradas ás 9:45 horas e saída ás 15:30 horas, agás os martes que será ás 16:30 horas).

 

Os horarios dos grupos da ESO os colgaremos o xoves 7 na web do centro.

Os servizos complementarios de transporte e comedor comezarán o mesmo día como é habitual.

Impreso de solicitude de comedor escolar (ANEXO II. Modelo de autodeclaración)

O día 3 de xullo de 2023 publicouse a Intrucción 2/2023, da secretaría xeral técnica da consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2023-2024.

Está aberto o prazo para o precedemento de autodeclaración dos prezos públicos pola utilización do comedor. Deberán de achegar o Anexo II (documento adxunto) cumprimentado antes do 8 de agosto de 2023.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2023/24

No día 19/5/23 publicouse no DOG a convocatoria do fondo solidario de libros de texto (para alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO), das axudas para adquirir libros de texto (para alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria) e para adquirir material escolar (alumnado matriculado en Primaria ou na ESO) para o curso escolar 2023-2024.

A presentación das solicitudes farase na secretaría do centro ou, preferiblemente, a través da aplicación FondoLibros, accesible desde a seguinte ligazón:

FondoLibros

O prazo de presentación de solicitudes será do 20/5/2023 a 21/6/2023, incluídos.

As datas de entrega dos vales e dos libros do fondo solidario, publicaranse na páxina web do centro.

Toda a información sobre o procedemento, os requisitos e as contías das axudas, nas seguintes ligazóns:

Publicación completa da orde no DOG

Anexo I e II (Formulario de solicitude)

PRAZOS FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2023/2024

 

CURSO 2023/2024

PRAZOS FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO CURSO 2022/2023

 

21/06/2023 (Data límite)

 

PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS

 

10/07/2023

 

RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS

 

Ata o 14/07/2023

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS

 

26/07/2023

ENTREGA DOS LIBROS DE TEXTO

 

Pendente de determinar

 

ENTREGA DOS VALES

 

A partires do 1/7/23, sempre que xa se teña formalizada a matrícula. En caso de dúbida chamar por teléfono para confirmar.

 

 

Listaxes de libros do curso 2023-2024

Premer na lista para visualizala ou descargala:

 

Listaxe de libros de Educación Infantil do curso 2023-2024

 

Listaxe de libros de Educación Primaria do curso 2023-2024

 

Listaxe de libros da ESO do curso 2023-2024

 

No vindeiro curso 2023-2024 o centro entregará unha axenda escolar a cada alumno ou alumna de todas as etapas educativas.

MATRÍCULA PARA O CURSO 23-24

 

Prazos de matrícula:

Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño

Educación Secundaria Obrigatoria: do 23 de xuño ao 07 de xullo.

 

Teñen que facer matrícula:

- Alumnado novo no centro de calquera nivel.
- Alumnado do centro que cambia de etapa, é dicir os que pasan a 1º de Primaria ou 1º da ESO.
- Todo o alumnado da ESO

 O resto do alumnado: soamente ten que cubrir os impresos de autorizacións, datos e transporte, a solicitude do comedor escolar e entregar unha foto recente tamaño carné.

 

 Horario de administración: de 9:00 a 14:00. Non se precisa cita previa.

(Solicitude de comedor aínda non dispoñible)

Impreso matrícula Educación Infantil e Primaria Impreso matrícula 1º, 2º e 3º de ESO Impreso matrícula 4º de ESO
Autorizacións, datos e transporte alumnado que non precisa matrícula   Autorizacións, datos e transporte alumnado que fai matrícula
  Solicitude comedor  

   

 

Observa_Acción

O profesorado do centro que participa na convocatoria do programa Observa_Acción.  Con el, xerou novas formas e  relacións de cooperación, colaboración e construción conxunta de aprendizaxe.  Docentes do mesmo nivel, de distintas etapas e tamén o equipo directivo participaron desta experiencia que desenvolvemos no segundo trimestre do curso escolar.

A súa finalidade: a mellora da práctica docente.

Este programa esta deseñado para levarse a cabo durante  dous cursos académicos e consta de catro fases (dúas en cada ano lectivo):

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da                 

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Nesta primeira fase do programa Observa_Acción, a que se desenvolve no segundo trimestre, o profesorado realizou observacións entre parellas docentes no centro educativo. Son observacións holísticas – a nivel xeral- e observacións focalizadas.

Nas primeiras, as holísticas, cada parella docente realizar unha reunión ou práctica reflexiva antes de realizala para concretar: 

·         momento, o espazo e a situación na aula da persoa observadora.

·         papel, tanto da persoa observadora como da persoa observada.

·         Os aspectos a analizar (ambiente de aula, explicacións, metodoloxía, actividades, organización, …)

·         Os instrumentos a empregar durante a observación para a recollida de información. 

·         Despois, realizase unha nova reunión de análise para comentar aqueles aspectos observados para xerar unha retroalimentación positiva.

Despois, as observación son focalizadas, seguindo a mesma secuencia que as holísticas, pero en esta ocasión consensuando aspectos concretos a observar.

  

Educar en positivo dende as emocións

O vindeiro 25 de abril de 16 a 17.30h contaremos cunha actividade para as familias baixo o titulo “Educar en positivo dende as emocións” da man de Educabonito (https://educabonito.com/).
Organizada desde la Fundación Ayuda en Acción en colaboración coa ANPA e o centro educativo queremos que crear un espazo onde compartir inquedanzas e aprendizaxes a partir da Disciplina positiva.

Contamos coa vosa presenza!!!!!

Durante a actividade teremos un servizo de ludoteca para as nenas e nenos en función da demanda. Para inscribirse na actividade pode ser a través do formulario ou por teléfono, como indica o cartel:
 

Obradoiro con Antonio Rial Boubeta

TECNOLOXÍAS: Claves para educar

RESUMO

A loita contra as chamadas adiccións sen substancia constitúe un dos grandes desafíos da sociedade actual, non só a nivel educativo e sociosanitario, senón mesmo a nivel vital. Nas últimas décadas a sociedade tentou ir adaptándose progresivamente ao universo de oportunidades que o vertixinoso desenvolvemento tecnolóxico puxo ao seu alcance. Dotar tecnolóxicamente aos centros educativos e integrar a tecnoloxía na actividade docente supuxo un reto no que, en maior ou menor medida, fomos capaces de avanzar, pero integrar a tecnoloxía na vida cotiá de nenas e nenos é un obxectivo que está lonxe ainda de se acadar. Máis ben o uso das TRIC (Tecnoloxías das Relacións, a Información e a Comunicación), trouxo consigo serios problemas a nivel emocional e de convivencia, especialmente nun período vital tan crítico como é a adolescencia. Tal e como veñen advertindo organismos como a OMS, a UNESCO ou mesmo UNICEF, o uso intensivo e sen supervisión das redes sociais ou os videoxogos pode ter graves consecuencias, derivando en maiores taxas de ansiedade e depresión, hábitos de vida menos saudables, un aumento das taxas de acoso escolar e ciberacoso, ou mesmo de violencia filioparental. Desgraciadamente a evidencia científica disponible non leva a que sexamos neutrais. O uso da tecnoloxía non é inocuo na adolescencia. Cando implica novos patróns de interacción e novas formas de relacionarse (a miudo tóxicas e superficiais), novos modelos aspiracionais e novas formas de entender a vida, chega a converterse nun serio serio problema, un problema de saúde pública. A tiranía do selfie e o imperio de Instagram, o boom dos gamers, youtubers e influencers dificulta ser quen de inculcarlles aos nosos fillos a cultura do esforzo e unha serie de valores básicos para o seu desenvolvemento como persoas. Adquirir conciencia, tomar partido, empoderar e orientar a nais e pais é unha tarefa obrigada, ao igual que tamén o é sensibilizar e corresponsabilizar ás institucións. Na charla-coloquio do vindeiro día 9 de marzo o profesor Antonio Rial Boubeta (da Universidade de Santiago) exporá datos reveladores a este respecto e reflexionará cos asistentes sobre este non tan novo problema. Asemade, propondrá algunhas claves e ferramentas para poder afrontalo no día a día.

 ANTONIO RIAL BOUBETA

Nado en Cangas do Morrazo en 1970, é doutor en Psicoloxía dende o ano 1998 e Profesor Titular da Universidade de Santiago de Compostela dende 2003. Director técnico da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e experto en metodoloxía de investigación en ciencias sociais e da saúde. Autor de mais de 140 artigos en revistas científicas de impacto internacional, director de 20 teses de doutoramento e responsable de numerosos proxectos de investigación do eido da mocidade, dende o Uso problemático de Internet, as redes sociais o ciberbullying, ao consumo de alcohol. En 2010 foi coordinador do primeiro estudo de “Adolescentes e Internet en Galicia”, realizado polo Valedor do Pobo e a Consellería de Educación, que continuou en 2014 co estudio “Mocidade On Line”, cuios resultados foron publicados en revistas de internacionais de máximo nivel, como Cyberpsychology ou Computers in Human Behavior. Dirixíu en 2019 un dos maiores estudios realizados en España sobre o problema do Xogo en menores, publicado no prestisioxo  Journal of Gambling Studies. É coautor do libro “Adolescentes y Nuevas Tecnologías: una responsabilidad compartida”, así como do libro “Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada”, elaborado xunto a expertos europeos do proxecto EU Kids Online. É colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, tanto prensa, como radio e TV. Foi o encargado de elaborar o material docente do curso de formación que actualmente ten o Consejo General de la Psicología de España sobre o Uso Problemático de Internet na adolescencia; docente tamén no curso de Adiccións Tecnolóxicas, da Consellería de Sanidade, no que cada ano se forman psiquiatras, pediatras e psicólogos; no Curso de Prevención, Detección e tratamento do Acoso Escolar e o Ciberacoso, da Consellería de Educación, para mestres e orientadores de toda Galicia; así como de diferentes cursos que actualmente se imparten na Academia Galega de Seguridade Pública, para as Forzas e Corpos de Seguridade. É tamén investigador do Anti-Bullying Research and Resource Centre (da Dublin City University) e membro do Alto Comisionado da UNESCO para a loita contra o acoso escolar e o ciberacoso. Ven de dirixir un proxecto de investigación do Plan Nacional sobre Drogas para a detección e intervención precoz nas adiccións con e sen substancia en adolescentes e, paralelamente, o Estudio sobre o impacto da tecnoloxía na adolescencia, levado a cabo por UNICEF-España cunha mostra de mais de 50.000 estudantes de secundaria, que é a día de hoxe un dos traballos científicos de maior envergadura feitos en Europa sobre o tema. O pasado ano foi galardoado coa Nécora de Ouro da Fundación Galega contra o Narcotráfico (polo seu labor e compromiso en favor da prevención das adiccións na mocidade) e fai só unhas semanas co Premio Iacobus da Educación.

Distribuir contido


by Dr. Radut