REFLEXIONAMOS SOBRE A PELÍCULA BRAVE

Powerpoint para reflexionar co alumnado despois de ver a película Brave sobre o que tradicionalmente se atribúe a cada xénero e cómo inflúe na construcción que imos facendo dos roles de homes e mulleres dende a primeira infancia e a necesidade de ofrecer referentes que rompan estos estereotipos.

Última modificación: Sábado, 13 de Abril de 2019, 14:27