ENQUISA SOBRE A CONVIVENCIA DA CONSELLERÍA PARA O ALUMNADO