Secretaría, Matrícula, Horario, Libros de Texto, Calendario

Axudas adquisición de libros de texto para o curso 2015-2016

Convocadas axudas para adquisición de libros de texto destinadas a alumnado matriculado en 1º,2º,4º e 6º para o curso 2015-2016

Orde da convocatoria

CURSOS: 1º,2º,4º,6º

Para solicitar estas axudas o alumnado de 4º e 6º debe devolver no centro os libros do curso anterior.

PRAZO: ata o 30 de xuño do 2015

DOCUMENTACIÓN:

Libro de familia.

En caso de discapacidade- certificado.

CUANTÍAS:

Familias monoparentais: renda ata 6.000€ - 170€,                  de 6000,01€ a 9000€ - 90

Resto de familias: renda   ata 5400€  170€,             de 5400,01€ a 9000€- 90€

CÁLCULO DA RENA PER CÁPITA:

Hai que ter en conta a renda do exercicio 2013 e a situación familiar a 31 de decembro do 2013

No caso de membros con minusvalía do 33% ou máis, este membro conta por 2.

Cálculo: recadro 366 + recadro 374/nº de membros da unidade familiar

 

UNIDADE FAMILIAR:

Pais non separados legamente ou titores

Fillos/as menores de idade.

Fillos/as maiores de idade con discapacidade.

Fillos/as solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.

PROCEDEMENTO 

Entregarán no centro educativo a solicitude e a documentación.

No centro daranlle un Vale co que  irán a librería a mercar os libros.

Ó finalizar o curso académico deberán devolver os libros no colexio en bo estado. (agás os de 1º e 2º)

Proxecto Samsung Smart School

Innovador Proxecto Samsung Smart School no CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio. 

Nos seguintes enlaces pódese ver as diferentes noticias que apareceron na prensa

RTVG

 INFORMATIVO DA NOITE

 

Calendario escolar curso 2014-15

 

Calendario escolar curso 2014-2015

Días non lectivios do centro: 3 de novembro e 30 de abril

Libros de Texto

Relación de libros de texto para o curso 2013-14


 

Horario

 • De Outubro a Maio:

           

  ENTRADA SAÍDA
Sesión de mañá 10.15 13.45
Sesión de tarde 15.15 16.45

 

 

 

 

• Setembro e Xuño:

 

  ENTRADA SAÍDA
Sesión de mañá 10.00 14.30
Comedor 14.30 15.30

 

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2015-16

Información coa nova normativa, documentación e calendario do proceso de admisión do alumnado para o curso 2014-2015 

ACCESO

DATAS IMPORTANTES:

- Reserva de praza nos centros adscritos: do 1 ó 15 de febreiro-Só para o alumnado de 6º

- Solicitude de admisión: do 1 ó 20 de marzo

- Matrícula: do 20 ó 30 de xuño

DOCUMENTACIÓN

ANEXO I- Reserva de praza

ANEXO II- Solicitude de admisión

ANEXO III- Matrícula

Matrícula

Nova normativa para a admisión do alumnado en centros pùblicos.


No portal educativo poden atopar toda a información:


Portal educativo


Orde 12 de marzo do 2013 que regula o procedemento de admisión en centros públicos


Decreto 254/2012 do 13 de decembro polo que se regula a admisión do alumnado


Impreso de solicitude de admisión(Alumnado de novo ingreso)


Impreso de matrícula


Impreso para a reserva de praza nos centros adscritos


Calendario proceso de admisión para o curso 2013-2014 


 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  • Catro forografías.

  • Fotocopia do libro de familia (páxina onde figura o neno/a e a dos pais).

  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.

  • Fotocopia da cartilla das vacinas.
Distribuir contido