.

 Propoñémonos traballar para conseguilo. Aprender para vivir.