Welcome To The New School Year! Meet Our New Auxiliar, Joey!

HELLO EVERYONE! WELCOME TO THE NEW SCHOOL YEAR OF 2021-2022!

 

We are looking forward to a more succesful school year!

Easter Holiday Celebrations

Before Easter Break, we were busy preparing for our holiday festivities. We made lots of crafts in celebration of the upcoming holiday. Each class was assigned a specific project and everyone did their part to finish in time for Easter Break. 

 

Antes das vacacións de Pascua estivemos moi ocupados preparando a festividade. Fixemos moitas manualidades para a celebración. Cada clase levou a cabo un proxecto diferente. 

 

 

With each class doing their part, we were able to decorate our school halls with beautiful cards, drawings, flowers, paintings, etc. You can find pictures of our exhibit below. Additionally, we added the Easter Eggs that our students made at home with their parents to our Easter Exhibition. Thank you so much for your collaboration as this would not have been possible without your support! We appreciate it and know that the students do as well! 

 

Con cada clase facendo a sua parte, puidemos decorar as paredes do noso "English Corridor" con fermosas tarxetas, debuxos, flores, pinturas, etc. Como cada ano, incluímos os ovos que o alumnado e as familias preparastes na casa. Moitísimas grazas pola vosa colaboración! 

 

                  

 

                   

 

 

          

 

                

 

 

           

Upon our return to school, we had a very special treat from a visitor that came by our school during Easter Break. Can you guess who it is? The EASTER BUNNY! He left chocolate Easter Eggs for every single student at our school. We hid the eggs throughout the school yard and had an Easter Egg Hunt in each class. The kids loved it! You can find pictures below: 

Ao regresar ao colexio, tivemos unha sorpresa moi especial dun visitante que veu pola nosa escola durante as vacacións de Semana Santa. Adiviñades quen é? O COELLIÑO DE PASCUA! Deixou ovos de Pascua de chocolate para cada alumno da nosa escola e tivemos unha búsqueda de ovos por todo o patio de colexio. Aos nenos encantoulles!

Podes ver imaxes a continuación e atopar mais na galería:

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINE´S DAY

WELCOME TO OUR VALENTINE´S DAY CELEBRATION!

BENVIDOS Á NOSA CELEBRACION DE SAN VALENTIN. 

THIS YEAR, LIKE EVERY OTHER, WE PREPARED VALENTINE´S DAY CRAFTS FOR OUR ANNUAL EXHIBITION. THE STUDNETS REALLY ENJOYED THE CRAFT MAKING PROCESS AND WERE ABLE TO SHOWCASE THIER CREATIVITY AND UNIQUE ARTISTIC TALENTS!

WELCOME TO OUR CELEBRATIONS!!

WELCOME TO OUR FIRST TERM CELEBRATIONS!!!

BIENVENIDOS A NUESTRAS CELEBRACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE!!

GIVEN THE UNIQUE CIRCUMSTANCES OF THIS SCHOOL YEAR, WE HAVE HAD TO MAKE SOME CHANGES TO OUR USUAL END OF YEAR HOLIDAY CELEBRATIONS. WHILE WE HAVE HAD TO ADAPT OUR CELEBRATIONS TO THE NEW REALITY WITH COVID 19, WE ARE TRYING TO CONTINUE WITH OUR TRADITIONS AND CELEBRATIONS IN OUR ENGLISH CLASSES. 

NESTE ANO TAN DIFERENTE ESTAMOS INTENTANDO CONTINUAR COS NOSOS COSTUMES  E CELEBRACIÓNS  PROPIAS DAS CLASES DE INGLÉS, AÍNDA QUE TEÑAMOS QUE ADAPTALAS Á NOVA SITUACIÓN DO COVID19.

                      

AS YOU KNOW, AT THE END OF OCTOBER, ON THE 31st, WE CELEBRATED HALLOWEEN IN OUR ENGLISH CLASSES. WE MADE LOTS OF CRAFTS AND WE ALSO HAD OUR PUMPKIN EXHIBITION. THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLABORATION BY SUMBITTING YOUR CHILDREN´S PHOTOS.

COMO SABEDES , A FINAIS DE OUTUBRO, O DÍA 31, CELEBRAMOS HALLOWEEN NAS CLASES DE INGLÉS. FIXEMOS MOITAS MANUALIDADES E TIVEMOS TAMÉN A NOSA EXPOSICIÓN DE CABAZAS !! GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN ENVIANDO AS FOTOS DOS VOSOS FILLOS!!

          

 

 

ALSO, THE THIRD WEEK OF NOVEMBER WE CELEBRATED THANKSGIVING DAY BY MAKING SOME OF THE BEAUTIFUL CRAFTS PICTURED BELOW. 

A TERCEIRA SEMANA DE NOVEMBRO TAMÉN CELEBRAMOS O DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS FACENDO BONITAS MANUALIDADES COMO PODEDES VER NESTAS FOTOS..

PODEDES VER MAIS FOTOS NA GALERÍA

                                                                       

AND NOW... WE ARE PREPARING FOR OUR FAVOURITE CELEBRATION: CHRISTMAS !!!

E AGORA... ESTAMOS PREPARANDO A NOSA CELEBRACIÓN FAVORITA: O NADAL!!!

ENJOYING ENGLISH AT HOME !!

FRIDAY 8th of MAY

ENGLISH SONGS FOR KIDS

STORY : "YOU ARE NOT SMALL"

CHOOSE YOUR SPRING CRAFT!!

16 CREATIVE ACTIVITIES

 

AND... 

THANK YOU FOR YOUR CRAFTS!

  

             De MARA (3º)                                                 

                                  DE IAGO (6º)           SAMUEL (6º)

        

MARIO (6º)               DANI T.       LUCÍA T.

          

MATEO Y SIMÓN (4º)   IAGO ( 6º)                

      

JANDRO (4º)

  MARTÍN (3º)                         VEGA  (3º)

               

                     VEGA  (3º)                       CLARA  4º

            

AARÓN (5º)

   

 

AITANA (5º)             CLARA (4º)            NOA (3º)

    

LÚA (6º)                                XIANA LÓPEZ(4º)

  

JANDRO (4º)                                   NEREA (4º)

     

AITANA (5º)             INÉS (3º)          NOA (3º)

    

JORGE  (5º)                                CLAUDIA (6º)

     

 

NOA´S VERSION OF VANGOGH´S PAINTING   AARÓN (5º)         SAMUEL (6º)

   

 

             CLAUDIA (6º)                   PABLO 3º     NEREA 3º

      

CARLA 4º            IAGO 6º             MATEO 4º                                                                

        

DANIELA 6º       NEREA 3º         ISAAC 4º

       

  MARIO AND FAMILY                            JOSHUA 5º

     CARLA 4º                 IAGO 6º             MATEO 4º

      

CLAUDIA 6º                  LÚA 6º                MARTÍN 3º

  

   XOEL 5º                  JORGE 5º

  

 

 INÉS 3º                  AITANA 5º

   

LÚA, NEW YORK UNISPHERE /SAMUEL. Fountain in Central Park

            

 

 

 

 

 

 


GOOD BYE GRACIE AND THANK YOU VERY MUCH !!

 GOOD BYE GRACIE AND THANK YOU VERY MUCH!

ESTE SÁBADO PASADO DESPEDIMOS A NUESTRA AUXILIAR GRACIE.

REGRESÓ A ESTADOS UNIDOS

CON SU FAMILIA.

ENJOYING ENGLISH AT HOME

ARTS    FRIDAY 27th

Here you have lots of activities to choose and enjoy !

HAPPY WEEKEND !!! SEE YOU SOON !! Sorriso

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 

11.  12.  13.  14.  15. 16  17. 18. 

ENJOYING ENGLISH AT HOME

Tuesday 23rd

If you want to make some easy recipes.... click HERE

Si queréis hacer alguna receta fácil... Sorriso

ENJOYING ENGLISH AT HOME

Queridas familias :

Durante estes días como nos temos que quedar nas nosas casas, gustaríanos compartir con todos vós algunhas actividades lúdicas en inglés, para pequenos e maiores, cancións contos e historias. Iremos engadindo novas cousiñas.

Sabemos que, seguramente, non dé tempo a todo, así que escollede o que máis vos apetezae, pasádeo ben!

Un saúdo moi agarimoso das vosas profes de inglés. 

Gracie. Itzíar e María. 

APLICACIÓN GRATUITA PARA DESCARGAR DE SANTILLANA . LIBRO DE TEXTO GO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itbook.go 

SONGS :

HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN ?

https://www.youtube.com/watch?v=o28Cfv3UC-o 

LEARN TO COUNT TO 20 WITH NUMBER ZOO

https://www.youtube.com/watch?v=snUGqgAmz-c 

EASY DIALOGUE. WHAT´S THIS ? WHAT´S THAT?

https://www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84 

WEBPAGE  ( con juegos, canciones, actividades , colorear...)

https://global.cbeebies.com/ 

 

EASTER!

Peace Day 2020

On January 30th, we celebrated Peace Day in our school.

In English class, we brainstormed words and ideas that were related to peace. In arts, the students created peaces doves, and beautiful words that we hung up in the hallway. Some students drew doves and colored them with colors they thought represented peace.  Other students cut out doves and used a technique with toothbrushes to splatter paint around the doves.

Christmas 2019

 

MERRY CHRISTMAS 2019!!

 

During this holiday season, the students learned all types of holiday vocabulary through worksheets, decoration, songs, and sculpting with clay

 

HALLOWEEN 2019

 

Last week we had so much fun celebrating the American and British tradition of Halloween in our school!! 

 

The younger kids celebrated with singing, dancing, spooky boxes, and lots of sweet treats.