Iniciar sesión: Acceso

Dependencias

BIBLIOTECA NOVA!

MEDIOS DE QUE DISPOÑEMOS

   O CEIP de Seixo conta cunha unidade por nivel en todos os cursos de Infantil e Primaria.

   Está adscrito ao IES Chan do Monte.

   O colexio conta cun único edificio de dúas plantas, unha planta baixa e dúas intercaladas. En total hai:

 • 3 aulas de Infantil
 • 6 aulas de Primaria
 • Aula de Inglés de Primaria e aula de Inglés de Infantil
 • Aula de música
 • Aula de plástica
 • Aula de Informática
 • Aula de relixión Católica e aula de relixión Evanxélica
 • Aula de usos múltiples e audiovisuais
 • Ximnasio
 • Biblioteca
 • Radio
 • Departamento de Orientación
 • Aula de Pedagoxía Terapéutica
 • Aula de Audición e Linguaxe
 • Despacho de dirección
 • Xefatura e Secretaría
 • Sala de mestres
 • Titorías
 • Sala de Reprografía

    O centro tamén conta cun local destinado á ANPA "Abelendos".

   O espazo exterior ao edificio consta dun patio para Educación Primaria cunha pista polideportiva e cun patio de area para Infantil.

   Actualmente o centro conta cunha plantilla de 18 mestres/as dos cales:

 • 9 titores/as
 • 1 especialista en Educación Física
 • 1 de Inglés
 • 1 orientadora
 • 1 de AL (compartida)
 • 2 de PT (un compartido)
 • 1 de relixión católica (compartido)
 • 1 de relixión evanxélica (compartido)
 • 1 de música
 • 1 conserxe
Distribuir contido