Skip to Content

FONDO SOLIDARIO.CURSO 2024/2025

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Este pasado luns, 20 de maio, saíu publicada a Orde do 7 de maio de 2024 (DOG 20/05/2024), na que regulan as axudas para a adquisición de libros de texto, material escolar e o fondo solidario de libros.

Poderanse presentar as solicitudes:

-Vía Sede Electrónica:

https://sede.xunta.gal/detalleprocedementocodtram=ED330B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

-Mediante a aplicación Fondolibros da Consellería de Educación:

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

-Entregando a solicitude na Secretaría do centro, en horario de mañá. A solicitude pódese descargar no anexo, ou ben, solicitar o impreso no propio centro.

O prazo de presentación estará aberto ata o vindeiro 21 de xuño.

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2024/2025

POSTOS ESCOLARES:

Recóllense na táboa de vacantes recollida da proposta incluída na aplicación informática admisionalumnado

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

Catro rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo Decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013, da Consellería de Cultura, Educación e O.U.)

PRAZOS

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo do 2024.
  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 22 de marzo ao 12 de abril do 2024.
  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril do 2024. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.
  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de mario de 2024. Contr aesta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a titular de xefatura terriorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  • Formaización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño do 2024.

NOTA INFORMATIVA:

Lémbrase aos solicitantes:

1º) Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e U.), a licitude axustada ao modelo oicial Anexo II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º) Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º) Que o alumnado que ten resenvada praza nun centro,se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitues de admisión.

Calendario escolar. Curso 2023/2024

Os días de libre elección como non lectivos escollidos polo centro son: 13 de outubro de 2023 e 20 de maio de 2024.

MENÚ COMEDOR ESCOLAR - MES DE MAIO

 

GARDANDO AS DISTANCIAS

 

ACTIVIDADES E PROXECTOS DE CENTRO

Distribuir contido


by Dr. Radut