Skip to Content

ADMISIÓN CURSO 2023-2024

 • PRAZO: DO 1 AO 20 DE MARZO.
 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

  • Impresos de solicitude debidamente cubertos (Anexo II)

  • Fotocopia do Libro de Familia

  • Certificado de empadroamento de toda a unidade familiar

  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede

  • Xustificantes de concurrencia de discapacidade do alumno/a a  ou de titores/as ou irmáns do alumno/a, se procede.

  IMPORTANTE:

  • O solicitante só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (sexa público ou concertado), a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Na solicitude poderanse solicitar ata 6 centros, por orde de preferencia.

 

MENÚ COMEDOR ESCOLAR - MES DE MARZO

GARDANDO AS DISTANCIAS

 

BLOGS DO CENTRO

 Aínda que sabemos que tedes normalizado o contacto cos profes dos vosos fillos e fillas, cos que tedes unha comunicación fluída, así como eles están facendo o seguimento do traballo, ímos deixarvos igualmente aquí os links directos aos distintos espazos que temos habilitados:

             

   O CATAVENTOS (3º Primaria)                                                SUPER ESCOLA (4º Primaria)    

                                                                                  

            

 ESCOITA, MIRA E COMPRENDE                                                 Ed.Infantil 4 anos

 

                       

  EDUCACIÓN FÍSICA                                                                          ENGLISH CORNER 

ACTIVIDADES E PROXECTOS DE CENTRO

Distribuir contido


by Dr. Radut