blogue derociocn

NOVAS ACTIVIDADES 6º A- SEMANA DO 1 DE XUÑO

MATE

 

Pág. 169, ej. 1, 2

 Pág. 170, ej. 1, 2

 Pág. 171, ej. 1, 2

 

LENGUA

 

Pág. 181, ej 4, 5, 6

 

Pág 182-183, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

LINGUA

 

Páx. 181, ex. 4, 5 e Xogo coa Lingua

 

Páx 182-183, ex. 1, 2, 3, 4, 5

   

 NATURAIS

 Páx. 118-119. ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

 Páx. 120-121, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 SOCIAIS

 Páx. 98-99, ex. 1, 2, 3, 4, 5

 Páx. 100-101, ex. 1, 2, 3

 FRANCÉS

 Languages online French topic 17

 https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect17/index.htm

 Instrucións dos exercicios interactivos:

 1- Pincha nos globos e repite en voz alta.

 2- Pincha en start, lee a pregunta e a contestación, arrastra o animal correcto sobre o punto gris.

 3- Pincha nas frases para escoitar o que come cada animal, completa as frases arrastrando e colocando a palabra correcta.

 (O 4 non vai ben, non se fai)

 5- Pincha en start, escoita atentamente a pregunta e escolle a resposta axeitada pinchando nela. Para algunhas respostas tes que fixarte no debuxo que aparece.

 Instrucións das fichas fotocopiables:

 Ficha 1: O meu animal come...

 O meu cabalo come forraxe, o meu coello come cenorias, o meu rato come queixo, a miña ovella come herba, o meu coello de Indias come leituga, a miña ra come insectos.

 A ficha 2 non se fai.

 Ficha 3- 1ª parte: Une a frase co alimento. 2ª parte: Completa as frases con unha das palabras da dereita.

 Ficha 4 – Recorta as tarxetas dos animais e as das palabras. Une o animal coa palabra e pégaos na columna correcta.

 Ficha 5- Recorta todas as tarxetas. Mestura as tarxetas boca abaixo e vai descubrindo cada tarxeta e uníndoa á súa parella correcta.

 AVISOS

 

-Acordádevos de enviar unha foto tipo carnet (pode ser feita na casa co móvil).

 -Cada día de luns a xoves abrirei a sala de reunións de 10 a 11 para dúbidas, preguntas, explicacións...

 -O venres 5, a reunión de titoría é as 10.30, realizaremos o sondeo de NATURAIS, páxinas 114, 115, 116 e 117.

 ENLACE: https://eduxunta.webex.com/meet/rociocn

 

NOVAS ACTIVIDADES 6º A- SEMANA DO 25 DE MAIO

MATE

 Pág. 165, ¿Qué sabes ya?- ej. 1

 Pág 166, ej. 1, 2

 Pág 167, ej. 2

 Pág 168, ej. 1, 2

 LENGUA

 Pág 178-179, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Pág.180, ej. 1, 2, 3

 LINGUA

 Páx. 178-179, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Páx. 180, ex. 2, 3

 NATURAIS

 Páx. 114-115, ex 1, 2, 3, 4, 5

 Páx 116- 117, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

 

SOCIAIS

 Páx. 96-97, ex. 1, 2

 Fai un esquema- resumo dos elementos que aparecen no debuxo destas páxinas que axudaron a desenvolver a industria.

 O sondeo do venres será de Sociais, páxinas: 92, 93, 96 e 97

 FRANCÉS

 Languages online French topic 16

 https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect16/index.htm

 Instrucións dos exercicios interactivos

 Exercicio 1- Pincha en “start” para comezar a actividade. Cando atopes unha palabra pincha na primeira letra e arrastra ata a última letra. Si é correcta a palabra cambiará de cor e tacharase da lista.

 Exercicio 2- Pincha en “start” para comezar a actividade. Pincha e arrastra as partes do puzzle para completar o debuxo pequeno que aparece embaixo. Cando o completes aparecerán unhas frases con palabras en branco e tes que completalas coas claves que atopes no debuxo.

 Exercicio 3- Lee a descrición de cada animal. Arrastra e solta o animal correcto no punto que está embaixo de cada descrición.

 O exercicio 4 non se fai.

 Exercicio 5- Pincha en “start” para comezar a actividade. Pincha unha tarxeta da banda superior e únea coa tarxeta da banda inferior que teña a resposta correcta.

 Instrucións das fichas fotocopiables(na páxina e nos adxuntos).

Ficha 1- Xuntade os puntos e completade as frases.

Ficha 4– Traducción dos elementos que recubren aos animais:

des écailles- escamas

des poils - pelo

une carapace- un caparzón

des plumes – plumas

Completar as frases e os debuxos

Ficha 5- Colorea os animais seguindo o código de cores que hai na parte baixa. Completa as frases sobre cada animal describindo a súa cor.

Ficha 6 – Debuxa ou pega unha foto da túa mascota, ou da que che gustaría ter.Completa a descrición cubrindo os detalles que faltan( tipo de animal, nome, exterior do corpo, cor ou tamaño).

 

 

 

 ART PROYECT (proxecto de plástica para os que xa remataron o cartel)

 Facer unha presentación (Libre Office Impress ou Power Point) con un mínimo de tres diapositivas onde aparezan as normas que pensades que serían necesarias na escola ao principio do curso que ven, relacionadas coa prevención do contaxio do COVID 19. A presentación debe incluír imaxes e texto (en galego ou castelán e en inglés) tamén se poden usar efectos.

 Para a tradución de textos do castelán ao inglés usamos un tradutor online: https://www.elmundo.es/traductor/

 AVISOS

 - Comezou o prazo para solicitar o fondo de libros e os cheques de material, tendes que solicitalo no instituto no que reservaches praza.

 -Cada día de luns a xoves abrirei a sala de reunións de 10 a 11 para dúbidas, preguntas, explicacións...

 -O venres 29, a reunión de titoría é as 10.30, recordade que realizaremos o sondeo de Sociais, páxinas 92, 93, 96 e 97.

 ENLACE: https://eduxunta.webex.com/meet/rociocn

 

EXPERIMENTO MARÍA 6º A

NOVAS ACTIVIDADES 6º A- SEMANA DO 18 DE MAIO

MATE: Pág. 159, ej. 11

 Pág 161, ej. 5, 6

 Pág. 162, ej. 3, 8

 LENGUA: Pág. 174-175, lectura

 Pág. 176- 177, Preguntas exprés, ej. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9

 LINGUA: Páx. 174-175, lectura

 Páx. 176-177, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 NATURAIS: Páx. 112-113, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 Estudar estas dúas páxinas para contestar ao sondeo do venres

 SOCIAIS: Páx. 92-93, ex. 1, 2, 3

 Fai un esquema das principais ideas que aparecen no debuxo das dúas páxinas.

 FRANCÉS: Languages online French, topic 15

 https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect15/index.htm

 Instrucións dos exercicios interactivos:

 1- Pincha en “start” para comezar a actividade. Completa cada frase escollendo e levando un animal ata o punto. Repite ata que todos os animais sexan nomeados.

 2- Son os animais grandes ou pequenos? Pincha en “start” para comezar a actividade. Escoita as preguntas e as respostas. Selecciona o tamaño de cada animal pinchando na caixa correcta debaixo.

 3- De que cor é a túa mascota? Pincha en “ start” para comezar. Escoita atentamente as preguntas e as respostas. Escolle a cor correcta de cada animal na paleta de pintor.

 4- Pincha en “start” para comezar. Completas as frases seleccionando o exterior correcto de cada animal.

 5- Pincha en “start” para comezar a actividade. Escoita e lee as preguntas que aparezan. Pincha nunha palabra de cada caixa gris que describa ese animal.

 Instrucións das fichas:

 Ficha 1- Vocabulario de animais.

 Ficha 2 – Clasifica os animais na columna de “le”, “l´” ou “la”.

 Ficha 3 – Mira atentamente os debuxos e completa as frases.

 Ficha 4 – Recorta as etiquetas e pégaas baixo o animal correcto.

 AVISO

 Xa vos mando hoxe a cita do venres 22 para a reunión de titoría.

 HORA: 10.30

 ENLACE: https://eduxunta.webex.com/meet/rociocn

 

EXPERIMENTO DECANTACIÓN ALBA

EXPERIMENTO DECANTACIÓN ABRIL

TAREFAS ESCOLARES 6º A SEMANA DO 11 DE MAIO

 

 

NOVAS ACTIVIDADES SEMANA DO 11 DE MAIO

MATE: Pág. 154- 155, ej. 1, 2, 3, 4

 Pág. 158 – ej. 3, 8, 9

 LENGUA: Pág. 172, Resumo, 1, 2

 Pág. 173, ej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 LINGUA:Actividade da semana das Letras Galegas:

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanpedrovisma/taxonomy/term/97

 Páx. 172, Resumo, 1, 2, 3

 Páx. 173, ex. 4, 5, 6

 NATURAIS: Páx 105, ex. 2, 3, 4, 7

 Páx. 108, ex. 1, 2, 5

 SOCIAIS: Páx. 84, ex. 1, 2, 3

 Ficha reforzo e ampliación tema 4 (nos adxuntos, imprimir ou facer na libreta)

 PLÁSTICA: Envío nos adxuntos 3 fotos das papeleiras de plástico reciclado que fixemos neste curso: Porquiño (resíduos orgánicos), monstro do papel ( papel) e monstro dos envases (envases).

 Tendes que facer uns carteis, utilizando Word ou Writer (Libre Office), nos que apareza a foto da papeleira e un listado dos refugallos da escola: merenda, clase ... que poden ir nesa papeleira.

 Escolledes unha das papeleiras e a lista ten que estar en galego e en inglés, podedes facer un cartel bilingüe ou dous independentes.

 Tamén podedes poñer outras imaxes, frases que axuden á reciclaxe e clasificación de residuos,...

 Recordade que é un proxecto de Plástica e ten que atraer a atención do que o mira e motivalo a seguir as nosas indicacións.

 Enlace con información:

 https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-organicos.pdf

 Podedes usar un traductor pero a maioría so traducen do castelán ao inglés, podedes usalo pero recordade que os carteis teñen que ir en galego e inglés.

 https://www.elmundo.es/traductor/

 FRANCÉS

 Actividades da páxina Languages online French- topic 14

 https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect14/index.htm

 Facer os exercicios interactivos e as fichas 1, 2 e 3, impresas ou na libreta:

 FICHA 1- Comment s'appelle ta meilleure amie? -¿Cómo se llama tu mejor amiga?

 Elle s'appelle Véronique..- Ella se llama Veronica

 Comment s'appelle ton meilleur ami?- ¿Cómo se llama tu mejor amigo?

 Mon meilleur ami s'appelle David.- Mi mejor amigo se llama David.

 FICHA 2- Jean-Claude arrive quand? ¿Cuándo llega Jean- Claude?

 Il arrive plus tard.- El llega más tarde

 aujourd'hui- hoy

 ce soir – esta tarde

 demain – mañana

 FICHA 3- Voici- este es, esta es

 Actividades en línea:

 https://www.languagesonline.org.uk/French/ET1/NewET1U1/index.htm

 Dende a 13 á 20, incluídas.

 

TAREFAS ESCOLARES 6º A SEMANA DO 4 DE MAIO

 NOVAS ACTIVIDADES 6º A- SEMANA DO 4 DE MAIO 

Continuar con SNAPPET

MATE: Pág 152, ej. 1, 2, 3

 Pág 153, ej. 1, 2

 Explicación en el enlace https://youtu.be/jLrRzhiyQoE

 LENGUA: Pág. 167, ej. 5, 6, 7

 Pág. 168, ej. 1 y taller de expresión.

 Pág. 169, ej. 1

 LINGUA: Páx. 167, ex 1 (copiar cadro azul), 2.

 Páx. 168, ex. 1, escolle un dos puntos que aparecen no exercicio 2 e expresa a túa opinión.

 Páx. 169, copia a definición de haiku do exercicio 1, ex. 2, 3

 SOCIAIS: Páx 80-81, ex. 1,2, 3, 4, 5

 Proxecto: Escolle un producto real ou imaxinario e fai o teu propio anuncio. (Usa debuxos ou imaxes, pódese facer no ordenador)

 NATURAIS: Páx 103, ex. 5

 Proxecto: Realiza un experimento con algunha das técnicas de mestura que aparecen na páxina 103. Explica o proceso.(Pódelo escribir ou grabar o experimento e a explicación).

 

Páx. 104, ex. 1

 FRANCÉS: Escribir en Google: languages online french e ir ao topic 13.

 Podedes escribir tamén o enlace: https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm

 No topic 13 hai actividades interactivas que podes facer e tamén fichas que se poden imprimir ou facer na libreta.

 Ficha 1 (lectura e explicación)

 Ficha 3 – Completa o diálogo unindo as preguntas coas respostas .

 Ficha 4 – Une cada foto co ligar onde vive en Francia(podes usar un mapa, internet)

 Ficha 5- En francés para decir “el vive en...” úsanse dúas formas: “Il habite en....” + o nome do país ou “Il habite à......”+ nome da cidade. Contesta ás preguntas usando as dúas formas en cada unha. 

NOTA: Recordade enviar os traballos de Sociais, Naturais e Francés ( estas materias non están en snappet)

 

 

 

TAREFAS ESCOLARES 6º A. SEMANA 27 DE ABRIL

Seguide con snappet, novo de mate: Volumen. Nestes enlaces tendes vídeos explicativos:

https://youtu.be/zja7lGnAAt4 

https://www.matematicasonline.es/Isftic/volumen/contenidos/act1.html  

MATE- Pág. 149 (¿Qué sabes ya?)- Ej. 1, 2 

Pág. 150 – ej. 1, 2 

Pág. 151- ej. 1, 2 

LENGUA – Pág. 164-165, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pág 166, ej. 1, 2, 3, 4 

LINGUA - Pág. 164- 165, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pág. 166, ej. 7, 8, 9 

NATURAIS – Páx. 100 – 101, ex. 1, 2 

Páx. 102, ex. 1, 2, 4 

SOCIAIS – Páx 78 -79, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

FRANCÉS: Escribir en Google: languages on line french, topic 12 

O copiar y pegar en enlace siguiente: 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect12/index.htm 

En los móviles no van los ejercicios interactivos pero sí las fichas. Se pueden imprimir o hacerlas en la libreta. No hacer la ficha 3. En la ficha 4 , una encuesta, completamos la primera con los datos que están al lado y la segunda con vuestros propios datos. 

La ficha 4 es un test. Las preguntas están en inglés, os facilito la traducción de los enunciados: 

A) Escribe el saludo correcto. B) Une la hora con el saludo correcto (anytime- a cualquier hora) C) Escribe el nombre correcto de objetos de tu elección al lado de cada número. D) Mira cada dibujo y contesta a la pregunta: Tu t´apelles comment? E) Mira cada tarta y contesta a la pregunta: Tu as quel âge? E, se repite) Dibuja un retrato tuyo y de cada miembro de tu familia. Escribe el nombre de cada uno en francés. Puedes añadir más si lo necesitas. F) Orden las letras de los miembros de la familia. G) Rodea y une. H) Completa con el orden de los coches en la carrera(1º el 5). I) Dibuja y completa con las palabras que faltan. J) Escribe la conversación en el orden correcto. 

AVISO: Adxunto as páxinas dos libros de lengua e lingua. Se precisades páxinas dalgún outro libro solicitádemas no meu correo. 

  

6º A- LIBRO DE LECTURA DIXITAL

NOVEDADE LENGUA: LIBRO DE LECTURA: 

Pinchade neste enlace 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login

Xa recibiches na vosa casa o usuario e a contrasinal que tendes que escribir ahí e xa podedes leer no voso ordenador ou móvil o libro: El hijo del buzo. 

Cando rematedes a lectura podedes facer as actividades do arquivo adxunto. Están en PDF, pódense imprimir ou facer na libreta. 

Acordádevos que o que teña o libro de lectura de lingua galega tamén ten que ler un pouco cada día.

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet