Información

Admisión de alumnado para o curso 2023/2024

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades do 21 de outubro de 2022, que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 16 de xaneiro de 2023 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitude abranguerá do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do 2023, ambos incluídos.

Máis información

DÍAS NON LECTIVOS

Ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 20 de maio de 2022, (DOG número 105 do xoves 2 de xuño de 2022), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para o noso centro, ao marxen dos marcados como vacacións escolares (de acordo co calendario laboral) os días

·         05/12/2022

·         02/05/2023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, de la Orden de 20 de mayo de 2022, (DOG número 105 de jueves 2 de junio de 2022), por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara no lectivos para nuestro centro, al margen de los marcados como vacaciones escolares (según calendario laboral) los días

·         05/12/2022

·         02/05/2023

HORARIOS ENTRADAS E SAÍDAS CENTRO

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO VAIAN CHEGANDO VAN ENTRANDO ENTRE 8:40 – 8:50h  

A partires desta hora pecharanse as cancelas do recinto e só se poderá entrar pola entrada de piragüismo.  

 

ENTRADAS: 8:40h - 08:50h

-       Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

-       Cancela parque Espiñeiro. (patio de primaria)

SAÍDAS 13:50H

 

1º, 2º e 3º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

4º, 5º e 6º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Cancela parque Espiñeiro

 

Nas saídas os que teñen irmáns  esperarán no hall do centro acompañados por un mestre/a e sairán cos seus irmáns maiores pola saída correspondente.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Entrada: entre 8:50h e 08:55h-------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO

Saída: A PARTIR DAS 13:50h  ------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO 

Unha vez no centro, o alumnado accederá as súas aulas do seguinte xeito

- 4º Infantil: porta traseira da aula 5.(a partires do luns 19 de setembro xa que están co periodo de adaptación)
- 5º Infantil: porta esquerda da entrada do edificio de Infantil.
- 6º A Infantil: porta dereita da entrada do edificio.
- 6º B Infantil: porta traseira da aula 2.

Os que teñen irmáns en primaria, de maneira excepcional, poden acceder ao centro a partires das 08:40h

Para a recollida do alumnado os pais/nais poden esperar diante das zonas establecidas.

GRAZAS!!

Aviso de reserva de praza IES de Sanxenxo - Alumnado 6º primaria

 

Dende o día 11 de xaneiro ata o día 8 de febreiro permanecerá aberto o prazo para a presentación de solicitudes para o alumnado de 6º.

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

 

Pódese acceder aos documentos de solicitude nos seguintes enlaces:

 

Anexo I reserva de praza

 

DÍAS NON LECTIVOS

Vista a proposta do Consello Escolar dese Centro formulada ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 19 de maio de 2021, (DOG número 104 do venres 4 de xuño de 2021), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para ese centro os días 07/12/21 e 16/05/22 de acordo co calendario laboral.

MATRÍCULA 2021-2022

 

O 1 de marzo ábrese o prazo de admisión de alumando en centros docentes sostidos con fondos públicos (alumnado do 2º ciclo de Educación Infantil e alumnado de Educación Primaria).

 

A solicitude ED550B (ANEXO II e ANEXO II bis) que se facilitará na secretaría do centro tamén estará dispoñible a través da aplicación informática “admisión de alumnado”

 

 www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

A solicitude cuberta presentarase na secretaría do centro e tamén se pode presentar a través da aplicación  mencionada.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DO 1 AO 22 DE MARZO

 

 MÁIS INFORMACIÓN

CALENDARIO
 
NORMATIVA REGULADORA
 
VACANTES
 
Distribuir contido