HORARIOS ENTRADAS E SAÍDAS CENTRO

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO VAIAN CHEGANDO VAN ENTRANDO ENTRE 8:40 – 8:50h  

A partires desta hora pecharanse as cancelas do recinto e só se poderá entrar pola entrada de piragüismo.  

 

ENTRADAS: 8:40h - 08:50h

-       Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

-       Cancela parque Espiñeiro. (patio de primaria)

SAÍDAS 13:50H

 

1º, 2º e 3º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

4º, 5º e 6º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Cancela parque Espiñeiro

 

Nas saídas os que teñen irmáns  esperarán no hall do centro acompañados por un mestre/a e sairán cos seus irmáns maiores pola saída correspondente.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Entrada: entre 8:50h e 08:55h-------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO

Saída: A PARTIR DAS 13:50h  ------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO 

Unha vez no centro, o alumnado accederá as súas aulas do seguinte xeito

- 4º Infantil: porta traseira da aula 5.(a partires do luns 19 de setembro xa que están co periodo de adaptación)
- 5º Infantil: porta esquerda da entrada do edificio de Infantil.
- 6º A Infantil: porta dereita da entrada do edificio.
- 6º B Infantil: porta traseira da aula 2.

Os que teñen irmáns en primaria, de maneira excepcional, poden acceder ao centro a partires das 08:40h

Para a recollida do alumnado os pais/nais poden esperar diante das zonas establecidas.

GRAZAS!!