DÍAS NON LECTIVOS

Ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 20 de maio de 2022, (DOG número 105 do xoves 2 de xuño de 2022), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para o noso centro, ao marxen dos marcados como vacacións escolares (de acordo co calendario laboral) os días

·         05/12/2022

·         02/05/2023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, de la Orden de 20 de mayo de 2022, (DOG número 105 de jueves 2 de junio de 2022), por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara no lectivos para nuestro centro, al margen de los marcados como vacaciones escolares (según calendario laboral) los días

·         05/12/2022

·         02/05/2023