2º Curso

ACTIVIDADES 2º EDUCACIÓN PRIMARIA:

ACTIVIDADES:

 

 MATEMÁTICAS

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3 

Matemáticas: Repasamos lo aprendido

Construimos cuerpos geométricos (Nuevo)

1 - 2 - 3 - 4  - 5 - 6

PROBLEMAS SENCILLOS PARA REPASO (3 páginas por sesión)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (1) 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (2) 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (3) (Nuevo)

PONTE A PROBA (1º TRIM) (Nuevo)

REPASAMOS (NUEVO)

Repaso ficha 1

Repaso ficha 2

Repaso ficha 3

Repaso ficha 4

Repaso ficha 5 

Repaso ficha 6 - Do 25 ao 27 de maio

Repaso ficha 7 - Do 28 de maio ao 2 de xuño

Repaso ficha 8 - Do 3 ao 5 de xuño

Repaso ficha 9 - Do 8 ao 10 de xuño

Repaso ficha 10 - Do 11 ao 15 de xuño

Repaso ficha 11  - Do 17 ao 19 de xuño

AVANZAMOS...

Lunes 30 de marzo

  Martes 31 de marzo

  Miércoles 1 de abril

Jueves 2 de abril  

Viernes 3 de abril

  

LENGUA:

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3 - ORTOGRAFÍA

ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6 (NUEVO)

ACTIVIDAD 7 (NUEVO)

LECTURA: Lectura 1.2

LECTURA: Lectura 2.2

LECTURA 2

LECTURA 3

LECTURA 4  

LECTURA 5 y ACTIVIDADES (NUEVO)

Ficha de lectura (Castellano)

INVENTAMOS HISTORIAS

Ficha de escritura 1

Ficha de escritura 2

Ficha de escritura 3

ACTIVIDAD: Sinónimos

ACTIVIDAD: Frases hechas

ACTIVIDAD: Nos presentamos

ACTIVIDAD (acentuación) NUEV0

ACTIVIDAD (Oración y frase) NUEVO

AVANZAMOS...

Lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril

Jueves 2 de abril

Viernes 3 de abril

Canción "Los seis patitos"

VÍDEOS (Nuevo)

Sílabas

La tilde en palabras agudas

Determinantes

Los sustantivos

Adjetivos

Los verbos

 

 

 

CIENCIAS NATURAIS:

 Mércores 1 abril

Venres 3 abril

REPASO 1º E 2º TRIMESTRES

Ficha de repaso 1  

Ficha de repaso 2

Ficha de repaso 3  

Ficha de repaso 4

Ficha de repaso 5 (Novo)

 

 

CIENCIAS SOCIAIS:

Semana do 15 ao 19 de xuño

Semana do 08 ao 12 de xuño

Semana do 01 ao 05 de xuño

Semana do 25 ao 29 de maio

Semana do 18 ao 22 de maio

Semana do 11 ao 15 de maio

Semana do 04 ao 08 de maio

 

 INGLÉS:

ACTIVITY

 

LINGUA GALEGA:

Luns 30 de marzo

Martes 31 de marzo

Xoves 2 de abril

Venres 3 de abril

Ficha de lectura comprensiva

Ficha de repaso (T.8) do 4 ao 8 de maio

LECTURA E ACTIVIDADES

Ficha de lectura comprensiva 

ACTIVIDADE DE ESCRITURA (nova)

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

Recursos Down

 

 PEDAGOXIA TERAPEUTICA (PT)

 AUDICIÓN E LINGUAXE (AL)

Lectura

Lectura:

               Lectura 1/2

               Lectura 2/2

Recursos 2º EP:

INSTRUCCIÓNS: Copiar o código numérico co rato, abrir o enlace da materia correspondente e pegar o código na esquina superior dereita da páxina que abre e pulsar OK:

LINGUA - 132889

LENGUA - 132887

MATES - 132876

NATURAIS - SOCIAIS - 132911

 

GLOBALIZADO (1º TRIMESTRE) - 129714

GLOBALIZADO (2º TRIMESTRE) - 129715

GLOBALIZADO (3º TRIMESTRE) - 129716

 

 

JUEGOS MATEMÁTICOSJUEGOS DE LENGUA

 

MATEMÁTICAS 2º. REPASO PRIMER TRIMESTRE

Distribuir contido