Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

Proxectos Actuais do Centro CURSO 2020-2021

PROXECTOS ACTUAIS DE CENTRO CURSO 2020-2021 

 

 

CONTRATOS - PROGRAMA // REFORZATE +
"Proxecto de acompañamento e reforzo educativo" 

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com

Colabora: Consellería de Educación

INICIATIVA ARCO

Durante este curso escolar 2020-2021, o centro participa na Iniciativa "Arco", dentro do programa de de orientación e reforzo para o avance no apoio na educación. Trátase dun programa cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa Operativo de Emprego, Formación e Educación

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Educación

 

PROXECTO ANUAL DE CENTRO - Traballo por proxectos EI - EP
"COA LINGOA FAISE CAMIÑO"

Ola Familias! Este curso imos lanzar propostas de actividades en Lingua Galega desde Dinamización e Biblioteca para facer en familia ou de forma autónoma cada alumno.  Por cada actividade realizada, conseguirase un carimbo para poñer nunha credencial que se dará a cada alumno/a. E, ao final do curso, un “Diploma da Lingua” e outras sorpresas!! Estas son as Normas da Credencial da Lingua: Estamparase un carimbo por cada actividade realizada en familia ou no colexio. As actividades deberán ir sempre en LINGUA GALEGA; as que veñan en outras linguas non se darán por válidas. Nun més pódense ter varios selos. É necesario ter, polo menos, un selo cada mes para conseguir o diploma. Contan as actividades propostas por Dinamización, a Biblioteca , polas titorías ou polos distintos especialistas. Os traballos enviaranse preferentemente por correo electrónico para subirse á páxina do colexio. Os correos serán biblio@ceipdelaredo.com , musica@ceipdelaredo.com ou outro que figure na convocatoria.

Colabora: Moitas entidades

 

PROXECTOS    STEM
 

CENTRO EDIXGAL 5º+6º

O proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) ten como obxecto favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, facilitando aos centros adscritos á Rede Abalar a dispoñibilidade de libros e doutros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria.

 

 

PROXECTOS STEM

Robótica Educativa

O centro pertence a rede de centros de róbótica educativa dotado de packs de mbots e impresoras 3d para o seu uso curricular

6ª Hora Retos STEM

O centro dinamiza o traballo por proxectos en materia STEM con retos semanais para a realización por parte do alumnado.

Ver: http://retosstem.ceipdelaredo.com

Club de Ciencias

Dentro das dinámicas do centro incluídas nas dinámicas STEM, que pretende traballar o ámbito científico e o universo, presentámosvos a creación do noso Club de Ciencia: LAREDOLAB 361º en colaboración coa Xunta de Galicia.

Tendo por finalidades traballar as materias STEM (science, technology, engineering y mathematics) en base a proxectos lúdicos de ciencia e experimentación onde haberá un fomento da presencia feminina (discriminación positiva) neste eido científico-tecnolóxico. O alumnado pertencente ao clube, realizará experimentos didácticos (fluídos, materias, ópticos, motrices…) elaborará proxectos baseados nas matemáticas/tecnoloxías e construirá/creará obxectos con diferentes soportes e ferramentas.

Ver: http://clubciencia.ceipdelaredo.com

PROXECTOS  SOCIAIS 

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Somos un dos 8 centros en Galicia seleccionados para realizar un innovador proxecto de desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade baixo a financiación da Fundación Botín, Fundación Barrie e a Consellería de Educación. Un proxecto que durará 3 anos no que os docentes do centro formaranse nos devanditos 3 eidos, realizaranse obradoiros para as familias e o alumnado traballará dunha maneira directa e vivencial o aspecto socioemocional. O centro poderá nutrirse de recursos exclusivos, así como ter acceso a persoal especializado nesas materias e contribuír nos informes anuais internacionais sobre boas prácticas. Unha nova oportunidade para diversificar metodolóxica e curricularmente o noso centro en base a demanda social dunha educación emocional que xere alumnado máis competente, autónomo e motivado.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Fundación Botín.

FARO DA ESCOLA

O centro colabora co Faro de Vigo na formación do alumnado como redactores do seu contorno máis inmediato con obradoiros de imaxe, texto, maquetación, impresión así como xuntanzas intercentros. Así mesmo posibilita a creación dun periodico escolar a cargo do alumnado.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Faro de Vigo

 

ESCOLA DE NAIS/PAIS

Segundo RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a consellería apoia á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. por todo iso constitúese no centro unha Escola de Pais e Nais para satisfacer unha demanda crecente. A finalidade e de xerar un punto de encontro entre profesionais de diferentes ámbitos educativos co gallo de fornecer a relación directa entre familia escola sobre temáticas de interese no centro educativo. Por todo iso o Dpto. de Orientación programa unha serie de charlas baixo unha temática para este curso 2018-2019

Apúntate: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplaredo/?q=node/58

PROXECTOS  MEDIO AMBIENTE
 

VOZ NATURA - HORTA ESCOLAR - 

Proxecto permanente no que alumnado planta, cuida e cultiva diferentes especies no centro, para o seu disfrute, parendizaxe e consumo. Todo realizado con material de refugallo onde a reciclaxe/compostaxe e o coidado e sustentabilidade do medio é unha constante.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Medio Rural e do Mar | SOGAMA | Grupo Voz 

PROXECTOS 

 SEGURIDADE

PLAN DIRECTOR

Ofrece a los centros docentes charlas informativas/formativas sobre temáticas cómo: acoso escolar, drogas y alcohol, violencia de género, nuevas tecnologías, bandas juveniles, etc.; charlas impartidas por personas expertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa  (alumnado, profesorado, familias).

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Policia Nacional

PROXECTOS

REFORZO EDUCATIVO

 

CENTRO PLURILINGÜE

Dende o curso 2015-2016 o centro introduciu paulatinamente o francés como 2ª lingua estranxeira, tanto nas materia de libre configuración como en seccións bilingües na área de plástica. O curso 2017-2018 será o primeiro na que toda a etapa de primaria curse francés e inglés de maneira obrigatoria no centro sendo o único centro de primaria en Galicia que o oferta.

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com

Colabora: Consellería de Educación

 PROXECTOS

SAÚDE 

 

ALIMÉNTATE BEN - FROITAS - LACTEOS NA ESCOLA

Ao longo do ano o centro establece 3 meses de fomento do consumo de froita e leite. Para sensibilizar aos rapaces no consumo de devanditos alimentos así como probar diferentes formas de consumo non cotías dende unha entorna educativa.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: FOGGA- Consellería de Medio Rural e do Mar

 OUTROS

 

ROTEIRO BOTÁNICO

Proxecto permanente no que se identifican as especies do centro educativo. Os carteis das especies estan sitos dentro do propio centro con audioguías accesibles vía códigos QR. 

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Concello de Redondela
Ver Proxecto: Ver proxecto

MARATÓN 2021

MAIO 2021

Maratón escolar realizado co gallo das Letras Galegas que auna o deporte, a actividade física e a convivencia entre centros.