try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP PLURILINGÜE ELADIA MARIÑO
Centro de Educación Infantil e Primaria

IMPORTANTE

Confirmado un caso positivo de Covid-19 no noso centro, informamos de que, tras realizar o estudo de contactos, se enviaron as pertinentes comunicacións a todas as familias pola aplicación ABALAR.

Se a/o súa filla/o NON foi identificado como contacto estreito pode seguir acudindo ao colexio extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19.

Poden consultar máis información en:

CARTA EDUCOVID

 

 

 

PLAN DE CONTINXENCIA

O Plan de Continxencia do CEIP Eladia Mariño ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nunha aula, nunha etapa educativa ou no centro.

 

PLAN DE CONTINXENCIA

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020-2021

Calendario Escolar para o curso actual. Incluímos os días non lectivos, específicos, do noso centro.

INICIO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Estimados pais/nais:

Iniciamos este curso coa ilusión do reencontro cos nosos nenos e nenas, pero tamén con incerteza ante as medidas a tomar neste escenario que nos tocou vivir.

Sabemos e entendemos, tamén, a vosa preocupación por este inicio de curso.

No colexio, estamos ultimando o protocolo de actuación para poder dálo a coñecer, canto antes, á Comunidade Educativa. En canto estea listo, o publicaremos, e faremos un resumo dos puntos máis importantes das medidas obrigatorias de prevención e seguridade que debemos cumprir para defendernos entre tod@s.

Estade atentos á páxina web, e tamén ao TokApp, xa que seguimos en contacto,

Un saúdo,

As mestras e mestres do cole.

 

 

 

Un saúdo...

LIBROS DE TEXTO PRIMARIA CURSO 2020-2021

LIBROS DE TEXTO 1º EP

LIBROS DE TEXTO 2º EP

LIBROS DE TEXTO 3º EP

LIBROS DE TEXTO 4º EP

 

5º e 6º EP participan no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) polo que non empregan libros de texto.

 

 

COMEDOR ESCOLAR: AUTODECLARACIÓN

MODELO-IMPRESO de autodeclaración dos prezos públicos pola utilización do comedor:

Deberán ser entregadas no colexio cubertas antes do 11 de setembro de 2020.

Para a súa entrega:

- Por correo electrónico, preferiblemente:

ceip.eladia.marino@edu.xunta.es

- De modo presencial entre os días 2 e 10 de xullo de 2020.

AUTODECLARACIÓN

 

O Equipo Directivo

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO ESCOLAR 2020-2021

Informamos de que todo o alumnado que presentou solicitude de admisión, no noso centro, para o curso escolar 2020-21, está admitido

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: do 1 ao 10 de xullo de 2020.

 

Dentro do prazo establecido deberá presentarse a seguinte documentación, preferiblemente por correo electrónico (ceip.eladia.marino@edu.xunta.es), ou, presencialmente no centro, previa cita (981431848)

Calquera dúbida, consultádenos

 

     Impreso de matrícula.

      Informe médico-sanitario (segundo a lexislación, no informe médico  do alumno deberá constar: que non padece enfermidade infectocontaxiosa, o seu estado inmunitario, se existen ou non deficiencias visuais e auditivas, así como, se procede, as medidas que habería  que tomar no caso do que alumno/a padecese algunha enfermidade ou limitación distinta das reseñadas anteriormente).

      Fotocopia da  Cartilla Sanitaria.

     Tres  fotografías tamaño carné.

      Elección do ensino de Relixión ou Atención Educativa.

      Elección de Lingua (Inglés-Francés).

    Autorización para a publicación de imaxes.

    Cuestionario sobre a lingua materna (so o alumnado de 4º EI, 3 anos)

    Autodeclaración para uso de comedor escolar, se é o caso.

    Elección da parada escolar, se é o caso.

 

No caso do alumnado admitido en 1º e 2º EP, poderán solicitar, tamén, a axuda de FONDOLIBROS para a adquisición de libros de texto e material escolar. Máis información no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeladiamarino/node/496

 

 

LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO CURSO ESCOLAR 2020-2021

O alumnado que presentou solicitude de admisión no noso centro para o curso escolar 2020-21 está admitido provisionalmente.

Ábrese un prazo de 3 días para reclamacións, que preferentemente, se presentarán por correo electrónico:

ceip.eladia.marino@edu.xunta.es

Seguindo as INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021

 

informamos do seguinte:

7. Listaxes de persoas admitidas e excluídas. Elaboración e publicación

As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas serán elaboradas, exclusivamente, mediante a aplicación admisionalumnado, e a súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de publicación (exemplo: os taboleiros ou as zonas acristaladas visibles desde o exterior do centro).

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación (exemplo: as listaxes en aberto na páxina web propia do centro educativo).

Non obstante, nas páxinas web poderase anunciar o momento en que as listaxes estean dispoñibles na aplicación.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS E/OU MATERIAL ESCOLAR 2020/21

O 19 de maio de 2020,saíu publicada no DOG a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B)

DESTINATARIOS:

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR: alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial.

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: alumnado matriculado en 1º e 2º E P e en EE.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de E P; 1º, 2º, 3º e 4º ESO.

Para poder ser beneficiario hai que cumprir, entre outros, o requisito de ter devoltos os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2018/19 (3º, 4º e 6º).

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-Dixgal) no curso 2020/21 (no noso centro 5º e 6º de Primaria) está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos na orde.

 

PRAZOS A TER EN CONTA:

Presentación de solicitudes, no centro no que van estar matriculados no curso 2020/21: dende o 20 de maio ata o 19 de xuño de 2020 (incluído). Poderá ser, preferentemente, por vía electrónica  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) ou presentándoa no centro. Para presentala no centro, deberase solicitar cita previa, telefónicamente (981431848).

Publicación das listaxes provisionais: 8 de xullo de 2020

Presentación de reclamacións: 9 e 10 de xullo de 2020

Publicación das listaxes definitivas: 15 de xullo de 2020

Entrega dos libros ao alumnado: ao inicio do curso escolar 2020/21

A data límite para a devolución dos libros de texto do curso 2019/20 é o 7 de xullo de 2020.

As familias que, sen ter sido beneficiarias das axudas no curso 2019/20,  desexen ceder os libros de texto ao noso fondo solidario, poderán facelo. Dende o equipo directivo, en nome de toda a comunidade educativa, agradecemos esta contribución.

Calquera dúbida que teñades, poñédevos en contacto con nós.

IMPORTANTE: nesta convocatoria modifícanse as cantidades a ter en conta na renda per cápita: súbese o tramo inferior ata os 6.000 € e o superior ata os 10.000 €.

Máis información nos anexos:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0003_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0002_gl.pdf

 

Corrección de erros:

produciuse un erro, que aparece na páxina 20658:

O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

Distribuir contido