Skip to Content

Admisión de alumnado

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2024/2025

Todo o alumnado que solicitou praza para o curso 2024/2025 está admitido.

ABERTO PERIODO DE ADMISIÓN CURSO 2024-2025

O prazo para presentar solicitudes de admisión para o vindeiro curso 2024-25 será do 1 ao 20 de marzo (ambos incluídos).

As solicitudes poderán presentarse presencialmente no centro educativo ou mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Tamén se poderán presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

ADMISIÓN NO IES PUNTA CANDIEIRA

Todo o alumnado que solicitou praza no IES Punta Candieira está admitido. Pódese consultar a listaxe no taboleiro de anuncios do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut