Skip to Content

Comedor escolar

MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR 2022/2023

Nos datos adxuntos podedes descargar os menús para o ano 2022/2023.

MENÚS 2021/2022

Nos datos adxuntos podedes descargar os menús do curso 2021/2022.

 

ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA SOBRE COLABORADORES DO COMEDOR ESCOLAR

O pasado 15 do mes en curso o Consello da Xunta autorizou o aumento dos complementos e compensacións económicas que perciben os directores e encargados dos centros con comedores de xestión directa, os directores dos centros con comedores de xestión indirecta e os colaboradores voluntarios que realizan tarefas de coidado e vixilancia dos menores comensais.

O incremento afecta ao complemento e á compensación diaria por asistencia efectiva aocomedor escolar e a suma total a percibir trimestralmente por este concepto, a mes vencido, será a resultante de multiplicar durante ese período temporal o número de díasde asistencia efectiva ao comedor, a partir do 1 de outubro do ano en curso, polo importeeconómico fixado en cada caso.

Dito acordo autoriza tamén, de xeito excepcional, no caso de non contar no comedor escolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnos escolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmos termos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantes colaboradores.

A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momento no que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadadas para paliar a pandemia do COVID-19.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut