«G1201027» Curso de formación permanente a distancia do profesorado do Plan Anual de Formación do Profesorado 2012-2013. Área lingua e literatura galega