Skip navigation

Preferencias

 

As preferencias divídense en sete categorías (na parte superior esquerda aparece a versión do programa):


"Mostrar" para axustar as preferencias xerais de Open-Sankore.
"Bolígrafo", que lle permite cambiar a configuración específica para o uso do anotador.
"Marcador", para os axustes específicos do destacador ou sinalador.
"Rede", cos campos necesarios para publicar a actividade na comunidade Planete-Sankoré.
"Licenzas", coa información legal sobre as licenzas do software.
"Acerca de", versión actual do software e información para contactar co equipo de Sankoré.
"Créditos", agradecementos e mencións a colaboradores.

Na zona inferior  temos: Configuración predeterminada (restauramos as opcións iniciais) e Pechar (gárdanse os cambios seleccionados).

Mostrar

Bolígrafo

Marcador

Rede