Skip navigation

Botón: Open sankoré

Open SankoréDende o botón de Open-Sancoké podemos configurar varias opcións deste software

  • Tamaño de páxina. Este botón permítelle cambiar o tamaño das páxinas Open-Sankore (16/9, 4/3, outros).
  • Cortar, copiar e Pegar. Pódese cortar, copiar e pegar calquera obxecto.
  • Ocultar Open-Sankoré. Permítelle minimizar Open-Sankore (non ven as barras laterais).
  • Durmir. Open-Sankore en espera de pulsar unha tecla (pantalla negra co logo).
  • Preferencias. Abre o menú "Preferencias"
  • Multipantalla. Activa / desactiva o modo multi-pantalla (ter dous monitores).
  • Comprobar actualizacións. Comprobar se hai novas actualizacións dispoñibles.
  • Tutorial. Pode acceder á "Guía de aprendizaxe" (non dispoñible aínda).