Proxectos do Viveiro do IES Armando Cotarelo Valledor

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Emprendedor:
  Jorge Campaña Padín
  Sergio González Llovo
  Cristina Janza Barreira
  Jorge Quevedo Durán

  Asesoría e deseño de marcas e imaxes corporativas adaptadas ás empresas de informática (especialmente, industria do videoxogo...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Josefa Pereira Leal

  Servizo de mantemento de redes informáticas e asesoría.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa