Proxectos do Viveiro do CIFP Valentín Paz Andrade

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Manuel Angel Gil Canabal
  Indira Francis Salaverria Torres
  Luis Vaamonde Cotón

  Empresa dedicada ao desenvolvemento de sistemas avanzados de eficiencia térmica en proxectos de calefacción e control...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Eduardo García Costas

  Mantemento de vehículos.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Pablo Ageitos San Martín
  Alfredo José Hermida Fernández

  Solucións industriais de impresión en 3D.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Getiza Bermeu Camargo

  Empresa dedicada ao deseño e restauración de mobles do fogar.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Martín Carballo Nieto
  Juan Manuel Figueirido Blanco

  Deseño, fabricación e venda en liña de complementos de vestir.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Ana Belén Cerviño Paramés
  Clara María Iglesias Estévez
  Vanessa Ruibal Rúa

  Organización de talleres con madeira e eventos infantis a partir de 5 anos.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Miguel Álvarez Lomba

  Empresa dedicada ao mantemento, a venda e a reparación de expositores refrixerados para a hostalería.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Antonio García Corrales
  Francisco Javier Mosquera Álvarez

  Cultivo e comercialización de setas.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Carlos Baz Magallanes
  Adrián Lorenzo González

  Aluguer de bicicletas eléctricas con recarga 100% renovable.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Daniel Boubeta Rodríguez
  Yoshua Díaz Gudín
  Borja Santomé Costa

  Instalación e mantemento de enerxías renovables, como paneis solares.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  David Antonio Alves Figueiredo
  Raúl Corredera Pérez
  Sandra Paredes Collazo

  Venda de equipos electrónicos de consumo que funcionan con enerxías renovables.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Mario Aguado Varas
  Carlos Alcocer Troncoso
  Adrián Costas Lorenzo
  Santiago Olmeira Riego

  Deseño, investigación e desenvolvemento de produtos deportivos baseándonos en fabricación mecánica e uso das novas tecnoloxías...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa