Proxectos do Viveiro do CIFP Politécnico de Santiago

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Emprendedor:
  Lucas García Viz
  José Francisco González Piñeiro
  Pablo Rodríguez del Puerto

  Concretar, realizar e despregar as ideas do cliente para obter o produto final axeitado as súas demandas.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Alberto González Bonome

  Fabricación e venda de guitarras de metal.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Emmanuel K. Yawson

  Ofrece un servizo que pretende poñer en contacto  a través dunha plataforma web, a profesionais do sector do automóbil...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Emprendedor:
  Antón Rodríguez Rodríguez

  A empresa vaise adicar básicamente a mantemento de xardíns. Tamén fará traballos puntuais de xardenería para partuculares que...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Emmanuel Kojo Yawson

  Venta colectiva de artígos/produtos non perecedeiros en internet.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa